Ecuador - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

For at vi skal kunne vurdere om du kan dekke realfag med den videregående utdanningen din, må du dokumentere  antall timer du har totalt i alle fag på videregående skole (Bachillerato). Hvis antall timer ikke står på karakterutskriften (Certificado de Promoción), må du dokumentere totalt antall timer i alle fag med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller fra utdanningsmyndighetene i Ecuador.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Samordna opptak kan vurdere om du dekker kravet med din utdanning fra Ecuador hvis du dokumenterer hvor mange timer du har hatt i alle fag på videregående skole.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Samordna opptak kan vurdere om du dekker kravet med din utdanning fra Ecuador hvis du dokumenterer hvor mange timer du har hatt i alle fag på videregående skole.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Ecuador.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

 

 

Publisert 6. jan. 2016 20:45 - Sist endret 29. jan. 2021 11:05