Egypt - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å finne poengsummen din regner du først ut hvor mange prosent totalpoengene dine utgjør av poengene det er mulig å oppnå. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Egypt Norge Egypt Norge Egypt Norge Egypt Norge
 50  2,00  63  3,04  76  4,08  89  5,12
 51  2,08  64  3,12  77  4,16  90  5,20
 52  2,16  65  3,20  78  4,24  91  5,28
 53  2,24  66  3,28  79  4,32  92  5,36
 54  2,32  67  3,36  80  4,40  93  5,44
 55  2,40  68  3,44  81  4,48  94  5,52
 56  2,48  69  3,52  82  4,56  95  5,60
 57  2,56  70  3,60  83  4,64  96  5,68
 58  2,64  71  3,68  84  4,72  97  5,76
 59  2,72  72  3,76  85  4,80  98  5,84
 60  2,80  73  3,84  86  4,88  99  5,92
 61  2,88  74  3,92  87  4,96  100  6,00
 62  2,96  75  4,00  88  5,04    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på lineær omregning fra egyptisk til norsk karakterskala. Samordna opptak har ikke fått offisiell karakterstatistikk fra Egypt.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din egyptiske videregående utdanning. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller arabisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk fra naturfaglig linje fra og med 2004, eller

matematikk fra matematisk linje til og med 1995

0,5

Fysikk 1

 

Fysikk fra naturfaglig linje fra og med 2004, eller

fysikk fra naturfaglig eller matematisk linje til og med 1995

0,5

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra egyptisk videregående skole i perioden 1996-2003 kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Egypt betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 27. jan. 2013 18:18 - Sist endret 23. jan. 2019 09:45