Egypt - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Egypt. Fagene må være bestått og framgå av avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

  • Applied Mathematics i tillegg til Pure Mathematics på avgangsvitnemålet fra Scientific Stream eller
  • Mathematics 2 (Advanced) på avgangsvitnemålet fra Scientific Stream
Fysikk 1

Fysikk på avgangsvitnemålet fra Scientific Stream

Kjemi 1 Kjemi på avgangsvitnemålet fra Scientific Stream
Biologi 1

Biologi på avgangsvitnemålet for Scientific - Natural Science Stream

(علمي - علوم)

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med egyptisk videregående utdanning hvis du har bestått enten:

  • Mathematics 1 i tillegg til faget Economics and Statistics med gjennomsnittskarakteren 63 % eller bedre eller
  • Mathematics 2 (Advanced) fra Scientific Stream eller
  • Pure Mathematics i tillegg til Applied Mathematics fra Scientific Stream

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med egyptisk videregående utdanning hvis du har bestått enten:

  • Mathematics 1 i tillegg til faget Economics and Statistics med gjennomsnittskarakteren 75 % eller bedre eller
  • Mathematics 2 (Advanced) fra Scientific Stream eller
  • Pure Mathematics i tillegg til Applied Mathematics fra Scientific Stream

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med egyptisk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 27. jan. 2013 18:07 - Sist endret 25. apr. 2022 12:13