Elfenbenskysten - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Elfenbenskysten.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Fysikk 1

Fysikk med karakteren 10 eller bedre fra linje C - Mathématiques et sciences physiques eller D - Mathématiques et sciences de la vie et de la terre

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Elfenbenskysten hvis du har matematikk på vitnemålet fra allmennfaglige linjer med karakteren 13 eller bedre.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Elfenbenskysten hvis du har matematikk på vitnemålet fra allmennfaglige linjer med karakteren 15 eller bedre.

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Elfenbenskysten.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 18:37 - Sist endret 5. jan. 2021 16:41