England, Wales, Nord-Irland – hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din. 

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

  • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
  • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
  • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
  • General Certificate of Secondary Education (GCSE) og
  • General Certificate of Education, AS- og A-level eller
  • Cambridge Pre-U Diploma
Høyere utdanning
  • Karakterutskrift
  • Diplom hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

Norsk

Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

Certificates må være utstedt av godkjente examination boards (Edexcel, AQA, OCR, Cambridge International Education eller andre).
Midlertidig dokumentasjon som Candidate Statement of Results eller Statement of Provisional Results godkjennes ikke. Predicted grades er heller ikke godkjent.

Avslutter du utdanning i England, Wales eller Nord-Irland i år?

Vårsemesteret i Storbritannia blir avsluttet senere enn i norsk skole og avgangsvitnemål/ certificates blir utstedt tidligst i august. Elever med britisk videregående utdanning vil derfor ikke rekke å laste opp dokumentasjon før ettersendingsfristen 1. juli. De som avslutter videregående opplæring samme år som de søker opptak i Norge, vil konkurrere om ledige studieplasser fra tidspunktet saksbehandleren mottar dokumentasjon på generell studiekompetanse.

Slik dokumenterer du norsk

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultat B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 26. aug. 2022 13:57