England, Wales og Nord-Irland – krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

 • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

 • Norskprøven fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) med minst B2 eller C1 på alle fire delprøver 

 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat "Bestått" på begge prøver
  Har du tatt den skriftlige testen før 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før 2009, må du ha minst 500 poeng.

B

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke norsk med:

 • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

 • Engelsk er dekket hvis du har faget English Language eller English Literature på GCSE, IGCSE, GCE Ordinary level, GCE AS-Level eller GCE Advanced level

 • Engelsk er dekket hvis du har faget English as a second language på IGCSE fra Cambridge International Examinations og har oppnådd minimum B1 i alle de 4 delprøvene reading, writing, listening and speaking. Resultatet må dokumenteres med The Certifying Statement for CEFR fra Cambridge International Education.

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du:

 • har fullført ett år på videregående skole i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

 • har fullført en engelskspråklig mastergrad

 • har en påbegynt eller fullført universitetsgrad i engelsk språk og litteratur der du har bestått emner i engelsk som utgjør minst 60 ECTS eller tilsvarende. 

 

 

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 18. nov. 2022 09:22