England, Wales, Nord-Irland - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din. 

Du som har utdanning fra England, Wales eller Nord-Irland må laste opp:

  • General Certificate of Secondary Education (GCSE) og
  • General Certificate of Education, AS- og A-level
  • diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • karakterutskrift fra universitetet
  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • dokumentasjon på kunnskaper i norsk
  • dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

Certificates må være utstedt av godkjente examination boards (Edexcel, AQA, OCR, University of Cambridge Local Examinations Syndicate eller andre).
Midlertidig dokumentasjon som Statement of Results godkjennes ikke. Predicted eller provisional grades er heller ikke godkjent.

Avslutter du utdanning i England, Wales eller Nord-Irland i år?

Vårsemesteret i Storbritannia blir avsluttet senere enn i norsk skole og avgangsvitnemål/ certificates blir utstedt tidligst i august. Elever med britisk videregående utdanning vil derfor ikke rekke å laste opp dokumentasjon før ettersendingsfristen 1. juli. De som avslutter videregående opplæring samme år som de søker opptak i Norge, vil konkurrere om ledige studieplasser fra tidspunktet saksbehandleren mottar dokumentasjon på generell studiekompetanse.

Slik dokumenterer du norskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 16. jan. 2019 10:26