England, Wales og Nord-Irland - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta fag i norsk videregående skole

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- eller realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Hvordan regner du inn de nye fagene dine?

For å regne inn nye fag, regner du først om karakterene dine i AS og A-Levels etter omregningstabellen. Legg sammen disse karakterene + karakterene i de norske programfagene og del på antall karakterer. Da har du gjennomsnittskarakteren din. Legg til norskkarakteren din og del på 11. Deretter ganger du summen med 10. Dette blir karakterpoengene dine.

 

 

 

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 16. jan. 2018 14:32