England, Wales og Nord-Irland - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Gjennomsnittskarakteren blir regnet på grunnlag av karakterene i alle fag på GCE AS og A-levels. Hvis du har AS og A-level (A2) i samme fag, blir bare karakteren i A-level regnet med. Regn om alle bokstavkarakterene til en norsk karakter etter riktig tabell. Legg sammen alle karakterene og del på antall karakterer. Denne summen ganger du med 10 og dette er gjennomsnittskarakteren din.

A-levels (fra og med 2010)

England, Wales og Nord-Irland

Norge
 A* 6,00
A 5,54
B 4,55
C 3,62
D 2,79
E 2,08

A-level (til og med 2009)

England, Wales og Nord-Irland

Norge
A 5,77
B 4,68
C 3,79
D 2,98
E 2,18

Advanced Subsidiary (AS)

England, Wales og Nord-Irland

Norge
A 5,95
B 5,19
C 4,50
D 3,85
E 3,21

Omregning av enkeltkarakter i 23/5-regelen

I en 23/5-poengberegning, regnes karakterene i GCSE / IGCSE om etter følgende tabell:

Karakter på GCSE  og IGCSE
karakterskala A* - G
Regnes om til følgende
norske karakterer:
A*  6.00
A  5,60
B 4,85
C 3,95
D 3,05
E 2,40
F 2,10
G 2,00

Ny karakterskala innføres gradvis fra 2017 til 2019

Karakter på GCSE 
karakterskala 9 - 1

Regnes om til følgende
norske karakterer:

9 6,006,00
8 5,805,80
7 5,65,60
6 4,854,85
5 4,404,40
4 3,953,95
3 3,053,05
2 2,252,25
1 2,00

Karakterer i norsk

Omregning av karakter i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics AS

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics A-level

 

1,5 poeng

Fysikk 1

Physics AS

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physics A-level

1,5 poeng

Kjemi 1

Chemistry AS

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Chemistry A-level

1,0 poeng

Biologi 1

Biology AS

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biology A-level

1,0 poeng

Informasjons-teknologi 1

Computer Science AS eller

Computing AS eller

Information and Communication Technology AS Information and communication technology ASInformation and communication technology ASInformation and communication technology AS

0,5 poeng

Informasjonsteknologi
1 og 2

Computer Science A-Level eller

Computing A-Level eller

Information and Communication Technology A-level

1,0 poeng

Fremmedspråk
nivå I

Foreign language AS 0,5 poeng

Fremmedspråk
nivå III

Foreign language A-level 1,0 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du har krav på tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra England, Wales eller Nord-Irland betyr normert tid at du har fullført videregående skole (GCE) i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 17. feb. 2020 09:52