England, Wales og Nord-Irland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Gjennomsnittskarakteren blir regnet på grunnlag av karakterene i alle fag på GCE AS og A-levels. Hvis du har AS og A-level i samme fag, blir bare karakteren i A-level regnet med. Regn om alle bokstavkarakterene til en norsk karakter etter riktig tabell. Legg sammen alle karakterene og del på antall karakterer. Denne summen ganger du med 10 og dette er gjennomsnittskarakteren din.

A-levels (f.o.m. 2010),  Karakterskala A* - E

England, Wales og Nord-Irland

Norge
 A* 6,00
A 5,56
B 4,64
C 3,71
D 2,86
E 2,10

A-level (t.o.m. 2009),  Karakterskala A - E

England, Wales og Nord-Irland

Norge
A 5,77
B 4,68
C 3,79
D 2,98
E 2,18

AS level,  Karakterskala A - E

England, Wales og Nord-Irland

Norge
A 5,91
B 5,02
C 4,28
D 3,54
E 2,92

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen for England, Wales og Nord-Irland er basert på offisiell statistikk fra britiske myndigheter. Tabellen er ny for opptaket 2015.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4  språk- og realfagspoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Det er bare fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for gælisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics AS

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics A-level

 

1,5 poeng

Fysikk 1

Physics AS

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physics A-level

1,5 poeng

Kjemi 1

Chemistry AS

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Chemistry A-level

1,0 poeng

Biologi 1

Biology AS

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biology A-level

1,0 poeng

Informasjons-teknologi 1

Computer Science AS eller

Computing AS eller

Information and Communication Technology AS Information and communication technology ASInformation and communication technology ASInformation and communication technology AS

0,5 poeng

Informasjonsteknologi
1 og 2

Computer Science A-Level eller

Computing A-Level eller

Information and Communication Technology A-level

1,0 poeng

Fremmedspråk
nivå I

Foreign language AS 0,5 poeng

Fremmedspråk
nivå III

Foreign language A-level 1,0 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du har krav på tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra England, Wales eller Nord-Irland betyr normert tid at du har fullført videregående skole (GCE) i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 16. jan. 2019 10:24