Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. Sluttet du på grunnskolen før 10. klasse og tok norsk på Globalskolen Norsk Nettskole eller andre nettskoler, dekker du ikke kravet til norsk.

B

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke norsk med:

  • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Engelsk er dekket hvis du har faget English på GCSE, GCE Ordinary level, GCE AS-Level eller GCE Advanced level

  • Engelsk er dekket hvis du har faget English as a second language på IGCSE fra Cambridge International Examinations og har oppnådd mimimum B1 i alle de 4 delprøvene reading, writing, listening and speaking. Resultatet må dokumenteres med The Certifying Statement for CEFR fra Cambridge International Education.

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

 

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 14. feb. 2019 10:03