Estland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra Estland, må du regne om karakterer fra vitnemål og karakterer fra de statlige eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra Löputunnistus regner du om etter tabell 1, og de statlige eksamenene regner du om etter tabell 2 eller 3. Til slutt regner du inn de statlige eksamenene ved å bruke vår formel.

Tabell 1: Omregning av karakterene på vitnemålet ditt

Først regner du ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt, Löputunnistus. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Estland Norge Estland Norge Estland Norge Estland Norge
3,00-3,23 2,00 3,77 3,46 4,27-4,28 4,00 4,65 4,58
3,24-3.34 2,80 3,78 3,48 4,29-4,34 4,04 4,66 4,63
3,35-3,37 2,88 3,79 3,5 4,35 4,08 4,67 4,67
3,38 2,96 3,80-3,84 3,60 4,36-4,39 4,12 4,68-4,70 4,69
3,39 3,00 3,85 3,63 4,40-4,43 4,15 4,71-4,73 4,74
3,40-3,42 3,07 3,86-3,88 3,65 4,44 4,18 4,74-4,75 4,77
3,43-3,49 3,11 3,89-3,99 3,71 4,45 4,22 4,76 4,81
3,50-3,52 3,15 4,00-4,08 3,76 4,46-4,47 4,24 4,77-4,79 4,89
3,53-3,54 3,19 4,09 3,78 4,48-4,49 4,30 4,80 4,96
3,55-3,62 3,23 4,10-4,11 3,82 4,50-4,51 4,38 4,81-4,83 5,00
3,63-3,66 3,26 4,12 3,85 4,52-4,53 4,42 4,84-4,87 5,07
3,67-3,69 3,29 4,13 3,88 4,54 4,44 4,88 5,12
3,70-3,72 3,32 4,14-4,17 3,90 4,55 4,47 4,89 5,20
3,73 3,36 4,18-4,19 3,92 4,56-4,61 4,50 4,90-4,95 5,35
3,74 3,38 4,20-4,24 3,96 4,62 4,54 4,96-4,99 5,60
3,75-3,76 3,43 4,25-4,26 3,97 4,63-4,64 4,56 5,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen for karakterer på vitnemålet er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Estland som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Tabell 2: Statlige eksamener til og med 2001, og fra og med 2014

Deretter regner du om karakterene dine fra de statlige eksamenene (Riigieksamitunnistus) til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de statlige eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell 1 ved å bruke vår formel

Estland Norge Estland Norge Estland Norge Estland Norge
1-2 2,00 23 2,54 44 3,23 65 4,59
3 2,02 24 2,57 45 3,30 66 4,66
4 2,05 25 2,59 46 3,36 67 4,73
5 2,07 26 2,62 47 3,42 68 4,79
6 2,10 27 2,64 48 3,48 69 4,86
7 2,12 28 2,67 49 3,55 70 4,93
8 2,15 29 2,69 50 3,61 71 4,99
9 2,18 30 2,72 51 3,67 72 5,08
10 2,20 31 2,75 52 3,74 73 5,16
11 2,23 32 2,77 53 3,80 74 5,24
12 2,25 33 2,80 54 3,86 75 5,33
13 2,28 34 2,82 55 3,93 76 5,41
14 2,31 35 2,85 56 3,99 77 5,49
15 2,33 36 2,88 57 4,06 78 5,58
16 2,36 37 2,90 58 4,12 79 5,66
17 2,38 38 2,93 59 4,19 80 5,74
18 2,41 39 2,95 60 4,26 81 5,82
19 2,44 40 2,98 61 4,32 82 5,91
20 2,46 41 3,04 62 4,39 83-100 6,00
21 2,49 42 3,11 63 4,46    
22 2,51 43 3,17 64 4,53    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellene for statlige eksamener er basert på offisiell statistikk fra estiske myndigheter.

Tabell 3: Omregning av statlige eksamener fra 2002-2013

Deretter regner du om karakterene dine fra de statlige eksamenene (Riigieksamitunnistus) til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de statlige eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell 1 ved å bruke vår formel.

Estland Norge Estland Norge Estland Norge Estland Norge
20 2,01 36 2,56 52 3,25 68 4,57
21 2,05 37 2,59 53 3,33 69 4,66
22 2,08 38 2,62 54 3,41 70 4,74
23 2,11 39 2,66 55 3,49 71 4,82
24 2,15 40 2,69 56 3,58 72 4,91
25 2,18 41 2,73 57 3,66 73 4,99
26 2,22 42 2,76 58 3,74 74 5,08
27 2,25 43 2,79 59 3,83 75 5,17
28 2,28 44 2,83 60 3,91 76 5,26
29 2,32 45 2,86 61 3,99 77 5,35
30 2,35 46 2,89 62 4,08 78 5,44
31 2,39 47 2,93 63 4,16 79 5,54
32 2,42 48 2,96 64 4,24 80 5,63
33 2,45 49 3,00 65 4,33 81 5,72
34 2,49 50 3,08 66 4,41 82 5,81
35 2,52 51 3,16 67 4,49 83 5,90
            84-100 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellene for statlige eksamener er basert på offisiell statistikk fra estiske myndigheter.

Formelen for å regne inn statlige eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Estland til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn statlige eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Fp = foreløpig karakterpoengsum

  • C = din norskkarakter

  • 11 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norsk grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for estisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Godkjente fag fra Estland etter 2002
 

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk 8 kurs

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk 12 kurs

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk 6 kurs

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk 10 kurs

1,5 poeng

Kjemi 1

Kjemi 6 kurs

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi 10 kurs

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi 6 kurs

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi 10 kurs

1,0 poeng

Fremmedspråk

Språkfag 6 kurs

0,5 poeng

 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Godkjente fag fra Estland 1997-2002
 

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på avgangsvitnemålet

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk som tilvalg (valikained) på avgangsvitnemålet

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk på avgangsvitnemålet

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk som tilvalg (valikained) på avgangsvitnemålet

1,5 poeng

Kjemi 1

Kjemi på avgangsvitnemålet

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi som tilvalg (valikained) på avgangsvitnemålet

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi på avgangsvitnemålet

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi som tilvalg (valikained) på avgangsvitnemålet

1,0 poeng

Informasjonsteknologi 1

Informatikk på avgangsvitnemålet

0,5 poeng

Informasjonsteknologi 1 og 2

Informatikk som tilvalg (valikained) på avgangsvitnemålet

1,0 poeng

Fremmedspråk

Språkfag som valikained

1,0 poeng

 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Godkjente fag fra Estland før 1997
 

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på avgangsvitnemålet

0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Estland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 12:29 - Sist endret 21. jan. 2019 11:12