Estland - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra Estland, må du regne om karakterer fra vitnemål og karakterer fra de statlige eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra Löputunnistus regner du om etter tabell 1, og de statlige eksamenene regner du om etter tabell 2 eller 3. Til slutt regner du inn de statlige eksamenene ved å bruke vår formel.

Tabell 1: Omregning av karakterene på vitnemålet ditt

Først regner du ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt, Löputunnistus. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Estland Norge Estland Norge Estland Norge Estland Norge
3,00-3,23 2,00 3,77 3,46 4,27-4,28 4,00 4,65 4,58
3,24-3.34 2,80 3,78 3,48 4,29-4,34 4,04 4,66 4,63
3,35-3,37 2,88 3,79 3,5 4,35 4,08 4,67 4,67
3,38 2,96 3,80-3,84 3,60 4,36-4,39 4,12 4,68-4,70 4,69
3,39 3,00 3,85 3,63 4,40-4,43 4,15 4,71-4,73 4,74
3,40-3,42 3,07 3,86-3,88 3,65 4,44 4,18 4,74-4,75 4,77
3,43-3,49 3,11 3,89-3,99 3,71 4,45 4,22 4,76 4,81
3,50-3,52 3,15 4,00-4,08 3,76 4,46-4,47 4,24 4,77-4,79 4,89
3,53-3,54 3,19 4,09 3,78 4,48-4,49 4,30 4,80 4,96
3,55-3,62 3,23 4,10-4,11 3,82 4,50-4,51 4,38 4,81-4,83 5,00
3,63-3,66 3,26 4,12 3,85 4,52-4,53 4,42 4,84-4,87 5,07
3,67-3,69 3,29 4,13 3,88 4,54 4,44 4,88 5,12
3,70-3,72 3,32 4,14-4,17 3,90 4,55 4,47 4,89 5,20
3,73 3,36 4,18-4,19 3,92 4,56-4,61 4,50 4,90-4,95 5,35
3,74 3,38 4,20-4,24 3,96 4,62 4,54 4,96-4,99 5,60
3,75-3,76 3,43 4,25-4,26 3,97 4,63-4,64 4,56 5,00 6,00

Omregningstabellen for karakterer på vitnemålet er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Estland som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Tabell 2: Statlige eksamener til og med 2001, og fra og med 2014

Deretter regner du om karakterene dine fra de statlige eksamenene (Riigieksamitunnistus) til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de statlige eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell 1 ved å bruke vår formel

Estland Norge Estland Norge Estland Norge Estland Norge
1 2,00 24 2,74 47 3,58 70 4,61
2 2,02 25 2,77 48 3,62 71 4,66
3 2,06 26 2,81 49 3,66 72 4,71
4 2,10 27 2,84 50 3,70 73 4,76
5 2,13 28 2,87 51 3,73 74 4,81
6 2,16 29 2,90 52 3,77 75 4,86
7 2,19 30 2,93 53 3,81 76 4,91
8 2,23 31 2,97 54 3,85 77 4,96
9 2,26 32 3,00 55 3,89 78 5,04
10 2,29 33 3,04 56 3,93 79 5,12
11 2,32 34 3,08 57 3,96 80 5,20
12 2,35 35 3,12 58 4,01 81 5,27
13 2,39 36 3,16 59 4,06 82 5,35
14 2,42 37 3,20 60 4,11 83 5,43
15 2,45 38 3,23 61 4,16 84 5,50
16 2,48 39 3,27 62 4,21 85 5,58
17 2,52 40 3,31 63 4,26 86 5,66
18 2,55 41 3,35 64 4,31 87 5,73
19 2,58 42 3,39 65 4,36 88 5,81
20 2,61 43 3,43 66 4,41 89 5,89
21 2,64 44 3,47 67 4,46 90 5,96
22 2,68 45 3,50 68 4,51 91-100 6,00
23 2,71 46 3,54 69 4,56    

Omregningstabellene for statlige eksamener er basert på offisiell statistikk fra estiske myndigheter fra perioden 2014-2020.

Tabell 3: Omregning av statlige eksamener fra 2002-2013

Deretter regner du om karakterene dine fra de statlige eksamenene (Riigieksamitunnistus) til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de statlige eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell 1 ved å bruke vår formel.

Estland Norge Estland Norge Estland Norge Estland Norge
20 2,01 36 2,56 52 3,25 68 4,57
21 2,05 37 2,59 53 3,33 69 4,66
22 2,08 38 2,62 54 3,41 70 4,74
23 2,11 39 2,66 55 3,49 71 4,82
24 2,15 40 2,69 56 3,58 72 4,91
25 2,18 41 2,73 57 3,66 73 4,99
26 2,22 42 2,76 58 3,74 74 5,08
27 2,25 43 2,79 59 3,83 75 5,17
28 2,28 44 2,83 60 3,91 76 5,26
29 2,32 45 2,86 61 3,99 77 5,35
30 2,35 46 2,89 62 4,08 78 5,44
31 2,39 47 2,93 63 4,16 79 5,54
32 2,42 48 2,96 64 4,24 80 5,63
33 2,45 49 3,00 65 4,33 81 5,72
34 2,49 50 3,08 66 4,41 82 5,81
35 2,52 51 3,16 67 4,49 83 5,90
            84-100 6,00

Omregningstabellene for statlige eksamener er basert på offisiell statistikk fra estiske myndigheter.

Formelen for å regne inn statlige eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Estland til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn statlige eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 =Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Ny tabell for karakterer på vitnemålet i 2022

Samordna opptak har mottatt offisiell karakterstatistikk fra estiske myndigheter, og har utarbeidet en omregningstabell for fag på Löputunnistus. Tabellen medfører at søkere med estisk vitnemål ikke lenger vil kunne oppnå det som tilsvarer norsk gjennomsnittskarakter 6,00. Dette skyldes at det er langt flere som får toppkarakter i estisk videregående skole, enn i norsk videregående skole. Tabellen gjelder fra opptaket til studieåret 2022/2023.

Estland Norge
3 2,36
4 3,82
5 5,39

Omregningstabellen er basert på offisiell statistikk fra The Estonian Education and Research Network EENet.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for estisk tatt på videregående skole i Estland. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Videregående skole fra og med 2002

For deg som har fullført videregående skole fra og med 2002

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk 11 kurs

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk 16 kurs

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk 8 kurs

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk 13 kurs

1,5 poeng

Kjemi 1

Kjemi 8 kurs

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi 13 kurs

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi 8 kurs

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi 13 kurs

1,0 poeng

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 6 kurs 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå 1

6 kurs i et tredje fremmedspråk (språk tatt i tillegg til de obligatoriske fremmedspråkene A og B)

0,5 poeng

Videregående skole til og med 2001

For deg som har fullført videregående skole til og med 2001

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Minst 560 skoletimer matematikk

1,5 poeng

Fysikk 1

Minst 250 skoletimer fysikk

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Minst 440 skoletimer fysikk

1,5 poeng

Kjemi 1

Minst 250 skoletimer kjemi

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Minst 440 skoletimer kjemi

1,0 poeng

Biologi 1

Minst 250 skoletimer biologi

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Minst 440 skoletimer biologi

1,0 poeng

Informasjonsteknologi 1

Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå 1

Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk (språk tatt i tillegg til de obligatoriske fremmedspråkene A og B)

0,5 poeng

Hvis du har fullført videregående skole før 2002, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Estland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 12:29 - Sist endret 4. jan. 2021 12:51