Estland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Estland.

Vitnemål fra og med 2002

Spesielle opptakskrav

Er dekket med følgende fag fra Estland fra og med 2002

Matematikk R1

Matematikk 11 kurs

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk 16 kurs

Fysikk 1

Fysikk 8 kurs

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk 13 kurs

Kjemi 1

Kjemi 8 kurs

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi 13 kurs

Biologi 1

Biologi 8 kurs

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi 13 kurs

Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 6 kurs

Vitnemål til og med 2001

Spesielle opptakskrav

Er dekket med følgende fag fra Estland til og med 2001

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk

Matematikk R1 og Matematikk R2

Minst 560 skoletimer matematikk

Fysikk 1

Minst 250 skoletimer fysikk

Fysikk 1 og Fysikk 2

Minst 440 skoletimer fysikk

Kjemi 1

Minst 250 skoletimer kjemi

Kjemi 1 og Kjemi 2

Minst 440 skoletimer kjemi

Biologi 1

Minst 250 skoletimer biologi

Biologi 1 og Biologi 2

Minst 440 skoletimer biologi

Informasjonsteknologi 1

Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi

Hvis du har fullført videregående skole før 2002, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med estisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på vitnemålet med gjennomsnittskarakteren 3,39 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din estiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med estisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på vitnemålet med gjennomsnittskarakteren 4,27 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din estiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med estisk videregående utdanning hvis du enten har: 

  • 16 kurs i matematikk med minst gjennomsnittskarakteren 4,27 (fra 2002) eller
  • minst 560 skoletimer matematikk, med gjennomsnittkarakteren 4,27 eller bedre (før 2002).

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk, eller hvis du har: 

  • engelsk fremmedspråk B1 eller B2 på Löputunnistus med minst karakteren 5,0 (fra og med 2014), eller
  • nasjonal eksamen i engelsk på Riigieksamitunnistus med minst karakteren 58 % (1997-2001 og 2014-d.d.), eller
  • nasjonal eksamen i engelsk på Riigieksamitunnistus med minst karakteren 61 % (2002-2013).
Publisert 18. jan. 2013 10:43 - Sist endret 5. jan. 2021 14:53