Etiopia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Etiopia.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

matematikk på Ethiopian School Leaving Certificate Examination eller
Ethiopian University Entrance Examination Certificate / University Entrance Examination Certificate / Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate - Mathematics fra naturvitenskaplig linje

Fysikk 1 fysikk på Ethiopian School Leaving Certificate Examination eller
Ethiopian University Entrance Examination Certificate / University Entrance Examination Certificate / Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate -  General science fra naturvitenskaplig linje
Kjemi 1 kjemi på Ethiopian School Leaving Certificate Examination eller
Ethiopian University Entrance Examination Certificate / University Entrance Examination Certificate / Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate - General science fra naturvitenskaplig linje

For at et fag fra Etiopia skal dekke spesielle opptakskrav må karakteren være minst 50 eller D. 

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med etiopisk videregående utdanning hvis du har:

  • Samfunnsfaglig linje, Maths Social, med karakteren 63 eller bedre på EUEEC/UEEC/EHEEQC eller
  • Naturfaglig linje, Maths Natural, med karakteren 50 eller bedre på EUEEC/UEEC/EHEEQC eller
  • Mathematics på Ethiopian School Leaving Certificate Examination med karakteren D eller bedre

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med etiopisk videregående utdanning hvis du har:

  • Samfunnsfaglig linje, Maths Social, med karakteren 75 eller bedre på EUEEC/UEEC/EHEEQC eller
  • Naturfaglig linje, Maths Natural, med karakteren 50 eller bedre på EUEEC/UEEC/EHEEQC eller
  • Mathematics på Ethiopian School Leaving Certificate Examination med karakteren D eller bedre

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med etiopisk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 12:40 - Sist endret 12. jan. 2021 11:51