Færøyene – hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universitetsutdanning på Færøyene, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole.

Studiekompetansefagene er:

  • norsk 393 timer
  • engelsk 140 timer
  • samfunnsfag 84 timer
  • historie 140 timer
  • matematikk 224 timer
  • naturfag 140 timer

I tabellen nedenfor ser du hvordan de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Færøyene. Fagene må være bestått med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13.

Studiekompetansefag Er dekket hvis du har
 Norsk 393 timer Dansk nivå A
 Historie 140 timer Historie nivå B eller nivå A
 Samfunnsfag 84 timer Samfundsfag nivå C
 Samfunnsfag 84 timer + historie 140 timer Samfundsfag nivå A
 Engelsk 140 timer Engelsk nivå B
 Matematikk 224 timer Matematikk nivå C
 Naturfag 140 timer 2 av fagene biologi, kjemi, fysikk

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

Publisert 28. jan. 2013 09:01 - Sist endret 4. jan. 2021 12:57