Færøyene - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- eller realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Når du tar nye fag i norsk eller dansk videregående skole, regnes karakteren inn i gjennomsnittskarakteren din etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag eller
    karakterer i færøyske fag omregnet til norsk karakter og som regnes med som nye fag. (Den færøyske karakteren regnes om etter tabell 3 på poengberegningssiden)

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Forbedre fag på Færøyene

Du kan forbedre fag på det færøyske vitnemålet ditt ved å ta samme eller tilsvarende fag i færøysk videregående skole.

Publisert 28. jan. 2013 09:01 - Sist endret 16. jan. 2019 10:46