Færøyene - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Studentsprógv / Studentereksamen eller

  • Hægri handelsprógv / Højere handelseksamen eller

  • Højere teknisk eksamen eller

  • Højere forberedelseseksamen eller

  • Bevis for højere eksamen inden fiskeri (etter 2010) eller

  • Búskaparbreyt eller

  • Hugbreyt eller

  • Náttúrbreyt eller

  • Tøknibreyt

Fagene som tilsvarer de norske studiekompetansefagene må være bestått med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13.

Det gjelder fagene: færøysk og dansk A, engelsk B, historie A, matematik C, biologi C + fysik-kemi C eller biologi C + kemi C eller 2 av fagene fysikk, kjemi, biologi på B eller A-nivå. Fagene er godkjent hvis du har bestått dem på høyere nivå enn det som er nevnt over.

Du har studiekompetanse hvis du har bestått din videregående utdanning, selv om ikke alle fagene nevnt over var obligatorisk på linjen du gikk på.

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

Hvis du har bestått dansk og færøysk på nivå A, dekker du kravet til norsk. Hvis du har vitnemål i gymnasreformen av 2013, dekker du kravet i norsk med færøysk A.

Du dekker kravet i engelsk hvis du har bestått faget engelsk på minst C-nivå 

 

 

Publisert 28. jan. 2013 09:01 - Sist endret 29. mars 2019 16:18