Færøyene – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Tabell 1: Karakterskala ÷3 - 12 der 02 er laveste ståkarakter

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdige utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.  

Færøyene Norge Færøyene Norge Færøyene Norge Færøyene Norge
2,00-2,09 2,00 4,80-4,89 3,61 7,10-7,19 4,27 9,20-9,29 4,84
2,10-2,39 2,64 4,90-4,99 3,63 7,20-7,29 4,28 9,30-9,39 4,90
2,40-2,69 2,78 5,00-5,09 3,68 7,30-7,39 4,31 9,40-9,49 4,91
2,70-2,89 2,87 5,10-5,19 3,70 7,40-7,49 4,35 9,50-9,59 4,95
2,90-3,09 2,95 5,20-5,29 3,73 7,50-7,59 4,37 9,60-9,69 4,97
3,10-3,19 2,97 5,30-5,39 3,75 7,60-7,69 4,39 9,70-9,89 5,03
3,20-3,29 3,07 5,40-5,49 3,78 7,70-7,79 4,43 9,90-9,99 5,07
3,30-3,49 3,12 5,50-5,59 3,82 7,80-7,89 4,45 10,00-10,09 5,11
3,50-3,59 3,16 5,60-5,69 3,84 7,90-7,99 4,47 10,10-10,19 5,14
3,60-3,69 3,20 5,70-5,79 3,87 8,00-8,09 4,50 10,20-10,29 5,18
3,70-3,79 3,24 5,80-5,89 3,91 8,10-8,19 4,53 10,30-10,39 5,22
3,80-3,89 3,28 5,90-6,09 3,95 8,20-8,29 4,56 10,40-10,59 5,26
3,90-3,99 3,32 6,10-6,19 3,97 8,30-8,39 4,58 10,60-10,69 5,30
4,00-4,09 3,35 6,20-6,39 4,03 8,40-8,49 4,63 10,70-10,79 5,35
4,10-4,19 3,38 6,40-6,49 4,07 8,50-8,59 4,65 10,80-10,99 5,40
4,20-4,29 3,41 6,50-6,59 4,08 8,60-8,69 4,67 11,00-11,19 5,45
4,30-4,39 3,45 6,60-6,69 4,12 8,70-8,79 4,70 11,20-11,39 5,53
4,40-4,49 3,47 6,70-6,79 4,15 8,80-8,89 4,74 11,40-11,59 5,60
4,50-4,59 3,50 6,80-6,89 4,19 8,90-8,99 4,77 11,60-11,99 5,71
4,60-4,69 3,56 6,90-6,99 4,20 9,00-9,09 4,79 12,00 6,00
4,70-4,79 3,58 7,00-7,09 4,23 9,10-9,19 4,82    

Omregningstabellene for Færøyene er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk.

Tabell 2: Karakterskala 00 - 13 der 6 er laveste ståkarakter

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdige utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Færøyene Norge Færøyene Norge Færøyene Norge Færøyene Norge
6,00-6,19 2,00 7,30-7,39 3,44 8,50-8,59 4,24 9,70-9,79 5,00
6,20-6,29 2,64 7,40-7,49 3,50 8,60-8,69 4,30 9,80-9,89 5,08
6,30-6,39 2,77 7,50-7,59 3,58 8,70-8,79 4,36 9,90-9,99 5,17
6,40-6,49 2,86 7,60-7,69 3,63 8,80-8,89 4,42 10,00-10,09 5,21
6,50-6,59 2,92 7,70,7,79 3,70 8,90-8,99 4,50 10,10-10,19 5,31
6,60-6,69 3,00 7,80-7,89 3,76 9,00-9,09 4,58 10,20-10-39 5,38
6,70-6,79 3,04 7,90-7,99 3,85 9,10-9,19 4,64 10,40-10,49 5,44
6,80-6,89 3,13 8,00-8,09 3,92 9,20.9,29 4,68 10,50-10,59 5,53
6,90-6,99 3,17 8,10-8,19 3,96 9,30-9,39 4,75 10,60-10,99 5,64
7,00-7,09 3,25 8,20-8,29 4,04 9,40-9,49 4,81 11,00-13,00 6,00
7,10-7,19 3,31 8,30-8,39 4,08 9,50-9,59 4,87    
7,20-7,29 3,38 8,40-8,49 4,15 9,60-9,69 4,95    

Omregningstabellene for Færøyene er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk.

Tabell 3: Omregning av enkeltkarakterer

Hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen med en blanding av færøyske og norske fag, blir de enkelte færøyske karakterene regnet om etter tabellen under.

÷3-12 skala

norsk karakter

00-13 skala

norsk karakter

12 6,00 13 6,00
10 5,11 11 6,00
7 4,23 10 5,21
4 3,35 9 4,58
02 2,00 8 3,92
    7 3,25
    6 2,00

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for færøysk. Du får heller ikke poeng for engelsk eller andre skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk niveau B

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

Matematikk niveau A

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk niveau B

0,5 poeng

Fysikk 2 og fysikk 2

Fysikk niveau A

1,5 poeng

Kjemi 1

Kjemi niveau B

0,5 poeng

Kjemi 1 og kjemi 2

Kjemi niveau A

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi niveau B

0,5 poeng

Biologi 1 og biologi 2

Biologi niveau A 1,0 poeng

Informasjons-
teknologi 1

Kommunikasjonsteknologi niveau B

0,5 poeng

Fremmedspråk

Fremmedspråk nivå / stig B

Fremmedspråk på højt niveau, niveau / stig B

0,5 poeng

Fremmedspråk 

Fremmedspråk som valgfag på højt niveau / stig A

1,0 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du har krav på tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Færøyene betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år, eller 2 år for HF. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 eller 2 årene.

Hvis du har brukt mer enn 3 år på videregående skole, og du kan dokumentere grunnen til det, vil det bli vurdert om du likevel kan konkurrere i kvoten. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 28. jan. 2013 09:01 - Sist endret 4. jan. 2021 12:59