Færøyene – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole på Færøyene.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

matematikk B

Matematikk R2

matematikk A

Fysikk 1

fysikk nivå B

Fysikk 2

fysikk A

Kjemi 1

kjemi B

Kjemi 2

kjemi A

Biologi 1

biologi B

 Biologi 2

biologi A

Informasjons-
teknologi 1

kommunikasjonsteknologi B

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Dekkes fra Studentsprógv hvis du har:

 • Matematik niveau C med karakteren 7 i karakterskalaen 00 - 13 eller
 • Matematik niveau C med karakteren 4 i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik niveau B med karakteren 6 i karakterskalaen 00 - 13 eller
 • Matematik niveau B med karakteren 02 i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik niveau A med karakteren 6 i karakterskalaen 00 - 13 eller
 • Matematik niveau A med karakteren 02 i karakterskalaen ÷3-12

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Dekkes fra Studentsprógv hvis du har:

 • Matematik nivå C med karakteren 8 i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik nivå C med karakteren 7 i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik nivå B med karakteren 6 i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik nivå B med karakteren 02 i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik nivå A med karakteren 6 i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik nivå A med karakteren 02 i karakterskalaen 00-13

Karakteren 4 i Matematikk R2

Dekkes fra Studentsprógv hvis du har:

 • matematikk A med karakteren 8 i karakterskalaen 00-13 eller
 • matematikk A med karakteren 7 i karakterskalaen ÷3-12

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

Du dekker kravet i norsk hvis du har:

 • Dansk nivå A med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen 00-13 på Studentsprógv (du må ha karakteren 7,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter) eller 
 • Dansk nivå A med karakteren 4 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 på Studentsprógv (du må ha karakteren 4,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter) eller

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

Du dekker kravet i norsk hvis du har:

 • Dansk nivå A med karakteren 9 eller bedre i karakterskalaen 00-13 på Studentsprógv (du må ha karakteren 9,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter) eller 
 • Dansk nivå A med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 på Studentsprógv (du må ha karakteren 7,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter) 

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

Dekkes fra Studentsprógv hvis du har:

 • engelsk nivå C med karakteren 9 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • engelsk nivå B eller A med karakteren 6 i karakterskalaen 00-13 eller
 • engelsk nivå C med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • engelsk nivå B eller A med karakteren 02 i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • en godkjent prøve eller test i engelsk.
Publisert 28. jan. 2013 09:01 - Sist endret 4. jan. 2021 12:59