Filippinene - hva må du laste opp?

Du må sende inn og laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra Filippinene, må laste opp:

  • Vitnemål og karakterutskrift fra videregående skole (High School Diploma)
  • Diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • Dokumentasjon på kunnskaper i norsk
  • Dokumentasjon på kunnskaper i engelsk
  • dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

I tillegg skal følgende dokumenter sendes i posten:

  • Official transcript for universitetsutdanningen

Official transcript

Du må dokumentere høyere utdanning med official transcript. Dette må du gjøre selv om du

  1. har fått en NOKUT-godkjenning eller
  2. har søkt direkte til et universitet eller en høgskole og dokumentert official transcript.

Official transcript skal sendes i forseglet konvolutt fra lærestedet du gikk på. Hvis konvolutten er åpnet, er dokumentet ugyldig. Unofficial transcripts er ikke gyldige. Originaler blir ikke returnert. Karakterutskrifter som er skrevet ut fra nettet er ikke godkjent.

Du trenger bare å sende inn official transcript én gang hvis du søker gjennom Samordna opptak (SO). Sendte du inn official transcript til SO da du søkte i 2015, eller senere, skal du laste opp et varsel om at du har sendt inn official transcript tidligere og hvilket år dette var.

Her finner du "official transcript request"  fra Samordna opptak.

Official transcripts skal sendes til:
Unit – The Norwegian Directorate for ICT and Joint Services in Higher Education and Research
Samordna opptak/NUCAS
Box 5883 Majorstuen
0308 Oslo
NORWAY

Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Engelsktester

Engelsk ved filippinsk universitet

Du må dokumentere engelsk med en skriftlig bekreftelse fra universitetet at du har en full universitetsgrad, der engelsk har vært undervisningsspråket.

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL ved å bestille en official score report via ETS sine nettsider, i tillegg til å laste opp testbeviset i søknaden. Du må oppgi din saksbehandlers DI Code når du melder deg opp til testen, eller når du bestiller ny official score report. Samordna opptaks DI Code er 5166. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du bestille official score report til dette lærestedet.

Når du har bestilt en official TOEFL score report, må du enten laste opp en kopi av testbeviset ditt i søknaden din, eller et skriv om at du har bestilt official TOEFL score report, slik at saksbehandler får beskjed.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge ESOL Examinations

Du må dokumentere Cambridge ESOL examinations med testbevis. Du må også laste opp ID-nummer og candidate secret number, slik at vi kan verifisere testen.

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra universitetet.

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

Oversettelser

Du må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Publisert 12. jan. 2013 12:25 - Sist endret 28. jan. 2019 11:34