Filippinene - hva må du laste opp?

Du må sende inn og laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din. Ikke last opp dokumentasjon som vi ikke ber om.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

  • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
  • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
  • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig
Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.

Videregående utdanning

  • Vitnemål
  • Karakterutskrift

Tidligere var det ikke et absolutt krav om å dokumentere videregående utdanning. Fra og med opptaket 2022/2023 alle laste opp både vitnemål og karakterutskrifter.

Høyere utdanning
  • Diplom hvis du har fullført en grad
  • Karakterutskrift - må dokumenteres med official transcript
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Norsk Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve.  Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

Engelsk

Har du en full universitetsgrad  fra Filippinene der engelsk har vært undervisningsspråket, må dette dokumenteres med en bekreftelse fra lærestedet.

Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i engelsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon. Hvis du har tatt Pearsons eller CAE, må du i tillegg gi saksbehandler tilgang til å verifisere testen.

Official transcript

Du må dokumentere høyere utdanning med official transcript. Dette må du gjøre selv om du

tidligere har fått en NOKUT-godkjenning eller

har søkt direkte til et universitet eller en høgskole og dokumentert official transcript.

Official transcript skal sendes i forseglet konvolutt fra lærestedet du gikk på. Hvis konvolutten er åpnet, er dokumentet ugyldig. Unofficial transcripts er ikke gyldige. Originaler blir ikke returnert eller videresendt. Karakterutskrifter skrevet ut fra nettet er ikke godkjent.

Du trenger bare å dokumentere official transcript én gang hvis du søker gjennom Samordna opptak (SO). Dersom SO har mottatt official transcript da du søkte i 2015, eller senere, skal du laste opp et varsel om at det er sendt inn official transcript tidligere og hvilket år dette var.

Her finner du "official transcript request"  fra Samordna opptak.

Official transcripts skal sendes til:

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills

Samordna opptak / NUCAS
Postboks 236 Sentrum
0103 OSLO
NORWAY

 

Official transcripts som kommer med bud kan også leveres til:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Samordna opptak / NUCAS
Karl Johans gate 7
0154 OSLO
NORWAY

Slik dokumenterer du norsk og engelsk

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge  (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått minst resultat B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Engelsktester

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL med Test Taker Score Report. Testen må kunne verifiseres. 

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge English Exams

For å dokumentere Cambridge English Exams må du gjøre to ting: 

  1. Du må laste opp testbeviset ditt. 
  2. Du må gi Samordna opptak online tilgang til testbeviset ditt. Det gjør du på Cambridge Assessment English Candidate Website (CAE). Hvis du ikke gjorde dette da du tok testen, kan du bestille tilgang på CAEs nettsider senere. 

Merk at Samordna opptak er registrert med det engelske navnet Norwegian Universities and Colleges Admission Service.

Hvis du gir Samordna opptak online tilgang etter at du har fått en etterlysning fra oss, må du gi oss beskjed ved å laste opp et skriv i søknaden din om at du har bestilt tilgang. 

Hvis du har en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du gi dette lærestedet online tilgang til testresultatet ditt. 

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års videregående skole / universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års videregående skole eller ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra skolen eller universitetet. Utdanning tatt i USA og Canada, både videregående og høyere utdanning, må dokumenteres med official transcript. Se nettsiden om landet for mer informasjon om official transcript. 

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

Publisert 12. jan. 2013 12:25 - Sist endret 28. feb. 2022 13:13