Filippinene - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 eller 2 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din filippinske utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av karakteren i minst 72 credits/units på vitnemålet ditt fra høyere utdanning (ikke stopp tellingen midt i et semester, men ta med alle beståtte  credits/units i det aktuelle semesteret). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Filippinene Norge Filippinene Norge Filippinene Norge Filippinene Norge
3,00-2,66 2,00 2,22-2,21 3,63 2,00 4,21 1,78 4,77
2,65-2,52 2,67 2,20 3,65 1,99 4,24 1,77 4,79
2,51-2,49 2,80 2,19 3,69 1,98 4,26 1,76-1,75 4,82
2,48 2,88 2,18-2,17 3,71 1,97 4,28 1,74-1,73 4,85
2,47 2,96 2,16 3,75 1,96 4,30 1,72-1,70 4,88
2,46 3,00 2,15 3,79 1,95 4,32 1,69-1,68 4,90
2,45-2,44 3,07 2,14 3,82 1,94-1,93 4,35 1,67-1,66 4,93
2,43 3,11 2,13 3,84 1,92 4,40 1,65-1,63 4,96
2,42-2,41 3,15 2,12 3,86 1,91 4,42 1,62-1,60 5,04
2,40-2,38 3,19 2,11 3,88 1,90 4,48 1,59-1,58 5,08
2,37-2,34 3,25 2,10-2,09 3,92 1,89 4,52 1,57 5,12
2,33 3,29 2,08 3,96 1,88 4,56 1,56-1,55 5,20
2,32 3,32 2,07 4,00 1,87 4,58 1,54-1,52 5,26
2,31-2,30 3,38 2,06 4,04 1,86-1,85 4,62 1,51-1,48 5,32
2,29-2,28 3,43 2,05-2,04 4,07 1,84 4,64 1,47-1,39 5,39
2,27-2,26 3,46 2,03 4,13 1,83 4,67 1,38-1,28 5,48
2,25 3,50 2,02 4,15 1,82-1,80 4,72 1,27-1,01 5,60
2,24 3,54 2,01 4,19 1,79 4,74 1,00 6,00
2,23 3,58            

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Filippinene som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Ny omregning fra 2022/2023

Har du tolvårig utdanning?

Søkere med utdanning etter reformen K-12 får fra og med opptaket 2022/2023 en lineær omregning og blir poengberegnet på grunnlag av gjennomsnittskarakteren fra 12. klasse.

I omregningskalkulatoren under kan du se hvordan den regnes ut.

Legg inn General Average fra 12. klasse fra karakterutskriften i feltet Gjennomsnittskarakteren din. Legg deretter inn høyeste karakter og laveste ståkarakter. Slik finner du din norske gjennomsnittskarakter.

Omregningskalkulator

Fyll inn tallkarakterer.

Norsk gjennomsnittskarakter

Har du tiårig utdanning?

Fra og med opptaket 2023/2024 vil søkere med tiårig utdanning fra Filippinene bli poengberegnet på grunnlag av gjennomsnittskarakteren fra 10. klasse. Ny omregningstabell for opptaket 2023/24 blir publisert i desember 2022.

Endring i dokumentasjonskrav

Fra og med opptaket 2022/2023 må alle søkere dokumentere videregående utdanning med vitnemål og karakterutskrifter. Kravet om at høyere utdanning skal dokumenteres med official transcript vil fortsatt gjelde. Søkere som ikke fyller dokumentasjonskravet, vil få avslag i opptaket.

Språk- og realfagspoeng

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Filippinene kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Du få ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for filippinsk eller lokale språk.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Filippinene betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført to års høyere utdanning de to første årene etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 6 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 11. jan. 2013 11:20 - Sist endret 18. nov. 2022 14:57