Finland – hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell studiekompetanse, som for eksempel yrkesexamen, kan du bygge på utdanningen med studiekompetansefagene du mangler. Du kan ta fagene i finsk eller norsk videregående skole. 

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

I tabellen nedenfor ser du hvordan de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Finland. Fagene må være bestått med finsk karakter 5 eller bedre for at de skal godkjennes.

Studiekompetansefagene

Fag i Finland

Norsk 393 timer

til sammen 8 kurs i finsk og svensk 

Historie 140 timer 

3 kurs i historie 
Samfunnsfag 84 timer 3 kurs i samhällslära
Engelsk 140 timer

engelsk  A-språk, 6 kurs eller
engelsk B-språk, 7 kurs

Matematikk 224 timer

kort eller allmän matematikk, 6 kurs

Naturfag 140 timer

til sammen 2 kurs i 2 av fagene biologi, kjemi, fysikk

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 25. jan. 2022 12:50