Finland - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra Finland, må laste opp:

  • Avgångsbetyg från gymnaset / Lukion päästötodistus og
  • Studentexamensbetyget / Ylioppilastutkintotodistus
  • diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • karakterutskrift fra universitetet
  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

Hvis du har tatt nye fag/kurs, eller forbedret fag i Finland, må du dokumentere disse med karakterutskrift skrevet ut av lærestedet der du har tatt fagene. Det må gå fram av dokumentasjonen hvor mange kurs du har tatt og hvilke karakterer du har fått.

Oversettelser

Hvis dokumentene dine er på finsk, må du laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 16. jan. 2019 21:08