Finland – hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

  • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
  • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
  • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Oversettelser

 

Du må laste opp all dokumentasjon både på originalspråket og oversatt til svensk, engelsk eller norsk hvis dokumentene er på finsk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
  • Avgångsbetyg från gymnaset / Lukion päästötodistus og
  • Studentexamensbetyget / Ylioppilastutkintotodistus
    Hvis du har tatt nye fag på videregående skole, må du dokumentere disse med karakterutskrift fra skolen der du har tatt fagene. Det må gå fram av dokumentasjonen hvor mange kurs du har tatt og hvilke karakterer du har fått.
Høyere utdanning
  • Karakterutskrift
  • Vitnemål hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 4. jan. 2021 15:11