Finland – nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du allerede har tilsvarende fag på avgångsbetyget ditt, får du ikke regnet med nye fag du tar i norsk videregående skole.

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag i tillegg til avgångsbetyget / lukion päästötodistus:

{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

 • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Fra og med opptaket til studieåret 2022/2023, skal formelen under brukes for å regne inn nye programfag.
Formelen for å regne inn nye fag i tillegg til avgångsbetyget / lukion päästötodistus:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • 25 = en konstant, alltid samme verdi

 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

 • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Forbedre fag i Finland

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta kurs/fag i tillegg til avgångsbetyget ditt. Du får bare regnet med karakterene i fag du trenger for å dekke spesielle opptakskrav eller fag som utløser inntil 4 språk- og realfagspoeng

Karakterene i de nye fagene blir regnet med ved at du legger dem til karakterene på avgångsbetyget ditt. Deretter deler du summen på det totale antallet karakterer (karakterene på avgångsbetyget + karakterene i de nye fagene). Hvis du har tatt flere kurs i samme fag, regnes gjennomsnittet av delkarakterene i kursene. 

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng, og du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag. 

Du kan også forbedre karakterer på Studentexamen og få regnet med den beste karakteren.

Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 29. mars 2021 11:31