Frankrike - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du ta utgangspunkt i det ferdig utregnede snittet på karakterutskriften din, relevé des notes. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

10,00

3,8

11,50

4,4

13,00

5,0

14,50

5,6

10,25

3,9

11,75

4,5

13,25

5,1

14,75

5,7

10,50

4,0

12,00

4,6

13,50

5,2

15,00

5,8

10,75

4,1

12,25

4,7

13,75

5,3

15,25

5,9

11,00

4,2

12,50

4,8

14,00

5,4

15,50-20,00

6,0

11,25

4,3

12,75

4,9

14,25

5,5

 

 

For karakterverdier mellom tallene i tabellen, skal du bruke følgende formel: Karakterpoeng = 10 x (0,4 x [fransk karakter – 0,5])

Omregningstabellen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Karakterer i norsk

Omregning av karakter i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk, fransk eller for lokale/regionale språk tatt på videregående skole i Frankrike.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matémathiques med karakteren 10 eller bedre fra linje ES og L (kun profilen Lettres et mathématiques)

0,5 poeng

Matematikk R1 og matematikk R2

Mathématiques med karakteren 10 eller bedre fra linje S

1,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physique-chimie med karakteren 10 eller bedre fra linje S

1,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Physique-chimie med karakteren 10 eller bedre fra linje S

1,0 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Sciences de la vie et de la terre med karakteren 10 eller bedre fra linje S

1,0 poeng

Latin eller gresk fra fagområdet Antikkens språk og kultur Langues et cultures de l'Antiquité: latin eller gresk med karakteren 10 eller bedre fra linje L 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå II

Språkfag med coeff. 3 og karakteren 10 eller bedre fra alle linjer 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå III

Språkfag med coeff. 4 og karakteren 10 eller bedre fra alle linjer 1,0 poeng

 

Reform i fransk baccalauréat général (bac21) og språk- og realfagspoeng

Fra og med våren 2021 uteksamineres elever som har gått en ny struktur i fransk videregående opplæring. Det er ikke lenger serier i fransk baccalauréat général. Elevene velger fordypninger (enseignements de specialité) i 2. og 3. år.

Fag fra den nye baccalauréat vil kunne gi språk- og realfagspoeng på denne måten: 

Fag som gir språk-

eller realfagspoeng

Er dekket hvis du har Antall poeng
Matematikk R1 Mathématiques som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de première med karakteren 10 eller bedre 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2 Mathématiques som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de terminale med karakteren 10 eller bedre 1,5
Fysikk 1 Physique-chimie som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de première med karakteren 10 eller bedre 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Physique-chimie som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de terminale med karakteren 10 eller bedre 1,5
Kjemi 1 Physique-chimie som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de première med karakteren 10 eller bedre 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Physique-chimie som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de terminale med karakteren 10 eller bedre 1
Biologi 1 Sciences de la vie et de la Terre som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de première med karakteren 10 eller bedre 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Sciences de la vie et de la Terre som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de terminale med karakteren 10 eller bedre 1
Informasjonsteknologi 1 Numérique et sciences informatiques som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de première med karakteren 10 eller bedre 0,5
Informasjonsteknologi 1 og 2 Numérique et sciences informatiques som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de terminale med karakteren 10 eller bedre 1
Teknologi og forskningslære 1 Sciences de l’ingénieur som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de première med karakteren 10 eller bedre 0,5
Teknologi og forskningslære 1 og 2 Sciences de l’ingénieur som enseignement de specialité (fordypning) til og med ut classe de terminale med karakteren 10 eller bedre 1
Latin eller gresk fra fagområdet Antikkens språk og kultur LCA (langues et cultures de l'Antiquité) grec eller latin tatt til og med ut classe de premiére med karakteren 10 eller bedre 0,5
Fremmedspråk nivå I Langue vivante C (LVC) tatt over 2 år med karakteren 10 eller bedre 0,5
Fremmedspråk nivå I og II Langue vivante C (LVC) tatt over 3 år med karakteren 10 eller bedre 1

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Frankrike betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 13:07 - Sist endret 30. jan. 2020 11:03