Frankrike - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Frankrike. Alle fag må være fullført med karakter 10 eller bedre for å dekke spesielle opptakskrav.

Baccalauréat général fra og med 2021

Fagene må være tatt som enseignement de specialité (fordypning). For matematikk på nivå terminale (3. året) gjelder flere alternativer.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 Mathématiques på nivå première (2. året)
Matematikk R1+R2

Mathématiques på nivå première (2. året) og i tillegg

Mathématiques på nivå terminale (3. året), enten: 

 1. enseignement de specialité (fordypning) eller
 2. mathématiques complémentaires eller 
 3. mathématiques expertes
Fysikk 1 Physique-chimie på nivå première (2. året)
Fysikk 1+2 Physique-chimie på nivå première og terminale (2. og 3. året)
Kjemi 1 Physique-chimie på nivå première (2. året)
Kjemi 1+2 Physique-chimie på nivå première og terminale (2. og 3. året)
Biologi 1 Sciences de la vie et de la Terre på nivå première (2. året)
Biologi 1+2 Sciences de la vie et de la Terre på nivå première og terminale (2. og 3. året)
Informasjonsteknologi 1 Numérique et sciences informatiques på nivå première (2. året)
Informasjonsteknologi 1+ 2 Numérique et sciences informatiques på nivå première og terminale (2. og 3. året)
Teknologi og forskningslære 1 Sciences de l’ingénieur på nivå première (2. året)
Teknologi og forskningslære 1+2 Sciences de l’ingénieur på nivå première og terminale (2. og 3. året)

Baccalauréat général til og med 2020

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Mathématiques fra Linje ES, L (kun profilen Lettres et mathématiques) og S

Matematikk R1+R2

Mathématiques fra Linje S

Fysikk 1+2

Physique-chimie fra Linje S

Kjemi 1+2

Physique-chimie fra Linje S

Biologi 1+2

Sciences de la vie et de la terre fra Linje S

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med baccalauréat hvis du har enten:

Før 2021:

 • Mathématiques fra alle linjer av baccalauréat général eller technologique med karakteren 10 eller bedre

Fra og med 2021:

 • Mathématiques i seconde (1. året) på baccalauréat général eller technologique og få karakteren 10 eller bedre

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med baccalauréat hvis du har enten:

Før 2021:

 • Mathématiques fra linje ES, L (kun profilen Lettres et mathémathiques) eller S med karakteren 10 eller bedre, eller
 • Mathémathiques fra linje L (ikke Lettres et mathématiques) med karakteren 11 eller bedre, eller
 • Mathématiques fra baccalauréat technologique med karakteren 11 eller bedre

Fra og med 2021:

 • Mathématiques i seconde (1. året) på baccalauréat général eller technologique med karakteren 11 eller bedre eller
 • dekker kravet til Matematikk R1 med din baccalauréat. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med baccalauréat hvis du har enten:

Før 2021:

 • Mathématiques fra Linje S med karakteren 11 eller bedre.

Fra og med 2021 (kun baccalauréat général):

 • Matematikk på nivå terminale (3. året) med karakteren 11 eller bedre. Enten i:
  • Matematikk som fordypning (enseignement de specialité eller
  • Mathématiques complémentaires eller
  • Mathématiques expertes

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

Kan dekkes med fransk baccalauréat hvis du har enten:

Før 2021:

 • norsk som første fremmedspråk (LV1) på Relevé de notes med karakteren 10 eller bedre

Fra og med 2021:

 • norsk som første fremmedspråk (LVA) til og med nivå terminale (3. året) med gjennomsnittskarakteren 10 eller bedre

Eller du kan dekke kravet med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

Kan dekkes med fransk baccalauréat hvis du har enten:

Før 2021:

 • norsk som første fremmedspråk (LV1) på Relevé de notes med karakteren 11 eller bedre

Fra og med 2021:

 • norsk som første fremmedspråk (LVA) til og med nivå terminale (3. året) med gjennomsnittskarakteren 11 eller bedre

Eller du kan dekke kravet med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

Publisert 18. jan. 2013 10:52 - Sist endret 5. jan. 2021 17:04