Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Har du faget norsk som første fremmedspråk (LV1) på vitnemålet ditt fra videregående skole (baccalauréat), har du dekket kravet til språkkunnskaper i norsk.

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Kravet til engelsk er dekket hvis du har engelsk på vitnemålet ditt fra videregående skole (baccalauréat).

B

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

C

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du:

  • har fullført en universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur, der faget engelsk utgjør hoveddelen av studiet

  • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

  • har fullført en engelskspråklig mastergrad 

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

Publisert 24. jan. 2013 15:49 - Sist endret 31. jan. 2019 11:04