Georgia - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Georgia. Du som har utdanning fra Georgia får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for georgisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Georgia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tabellen gjelder for søkere med 12-årig grunn- og videregående skole. Dersom du har 11-årig grunn- og videregående skole, må du dokumentere samme antall timer i løpet av år 10 og 11.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 380 skoletimer matematikk i løpet av år 10, 11 og 12 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2 Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av år 10, 11 og 12 1,5
Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av år 10, 11 og 12 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av år 10, 11 og 12 1,5
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av år 10, 11 og 12 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av år 10, 11 og 12 1
Biologi 1  Minst 250 skoletimer biologi i løpet av år 10, 11 og 12 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av år 10, 11 og 12 1
Informasjonsteknologi 1  Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i løpet av år 10, 11 og 12 0,5
Fremmedspråk programfag, 140 timer Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av år 10, 11 og 12 0,5

Hvis det ikke står timetall på karakterutskriften din, kan du laste opp en bekreftelse fra skolen som viser hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag i år 10, 11 og 12 (eller 10 og 11 hvis du har 11-årig skolegang) på videregående skole, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Georgia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 eller 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 eller 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 20. feb. 2020 10:29 - Sist endret 19. nov. 2020 16:00