Georgia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Georgia. Tabellen gjelder for søkere med 12-årig grunn- og videregående skole. Dersom du har 11-årig grunn- og videregående skole, må du dokumentere samme antall timer i løpet av år 10 og 11

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av år 10, 11 og 12
Matematikk R1 og Matematikk R2  Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av år 10, 11 og 12
Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av år 10, 11 og 12
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av år 10, 11 og 12
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av år 10, 11 og 12
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av år 10, 11 og 12
Biologi 1 Minst 250 skoletimer biologi i løpet av år 10, 11 og 12
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av år 10, 11 og 12
Informasjonsteknologi 1 Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi / computer science i løpet av år 10, 11 og 12

Hvis det ikke står timetall på karakterutskriften din, kan du laste opp en bekreftelse fra skolen som viser hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag i år 10, 11 og 12 (10 og 11 hvis du har 11-årig skolegang, eller 10 hvis du har 10-årig skolegang) på videregående skole, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med georgisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 3,5 i snitt (3 til 5-skala) av alle matematikkfagene på attestatet, eller
  • har minst karakteren 5,5 i snitt (4 til 10-skala) av alle matematikkfagene på attestatet, eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din georgiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med georgisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 4 i snitt (3 til 5-skala) av alle matematikkfagene på attestatet, eller
  • har minst karakteren 7 i snitt (4 til 10-skala) av alle matematikkfagene på attestatet, eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din georgiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med georgisk videregående utdanning hvis du har minst 560 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12 (eller 10 og 11 om du har 11-årig skolegang) med minst

  • karakteren 4 i snitt (3 til 5-skala) av alle matematikkfagene på attestatet, eller
  • karakteren 7 i snitt (4 til 10-skala) av alle matematikkfagene på attestatet

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 20. feb. 2020 10:29 - Sist endret 23. feb. 2022 15:18