Hvordan oppnå generell studiekompetanse i Norge

Mangler du 1 års universitetsutdanning?

Hvis du ikke har fullført minst 1 års høyere utdanning fra Ghana kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Du kan ha dekket noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning. Disse fagene kan du ha dekket

Studiekompetansefag

Er godkjent hvis du har

 Norsk

Er ikke godkjent

 Historie

Er ikke godkjent

 Samfunnsfag

Er ikke godkjent

 Engelsk

Engelsk på West African Senior School Certificate eller
Engelsk på West African Examinations Council Senior Secondary School Certificate eller
Engelsk på West African Examinations Council School Certificate eller
Engelsk på General Certificate of Education, Ordinary eller Advanced level

 Matematikk

Matematikk på West African Senior School Certificate eller
Matematikk på West African Examinations Council Senior Secondary School Certificate eller
Matematikk på West African Examinations Council School Certificate eller
Matematikk på General Certificate of Education, Ordinary eller Advanced level

 Naturfag

Integrated Science eller 2 av fagene kjemi, fysikk, biologi på West African Senior School Certificate eller
Science (core), General Science eller 2 av fagene på kjemi, fysikk, biologi på West African Examinations Council Senior Secondary School Certificate eller
på West African Examinations Council School Certificate eller
på General Certificate of Education, Ordinary eller Advanced level

Hvis to eller flere av fagene over er godkjent kan du enten

A

 ta alle studiekompetansefagene selv om du har dekket fag fra før, eller

B

 ta fagene du ikke dekker, og ett eller flere valgfrie programfag innenfor programmet studiespesialisering.

Summen av alle fagene du tar må være minst 840 timer.

Karakterene du får i disse fagene vil også telle i poengberegningen.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Publisert 24. jan. 2013 18:11 - Sist endret 18. jan. 2018 11:26