Ghana – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Ghana

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Mathematics (elective) på West African Senior School Certificate

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics på General Certificate of Education, Advanced level

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physics på General Certificate of Education, Advanced level

Kjemi 1 og Kjemi 2

Chemistry på General Certificate of Education, Advanced level

Biologi 1 og Biologi 2

Biology på General Certificate of Education, Advanced level

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning hvis du enten:

 • har mathematics (core) fra West African Senior School Certificate med karakteren C6 eller
 • har mathematics fra Senior Secondary School Certificate med karakteren D eller
 • har GCE Ordinary Level i mathematics med karakteren 6 eller
 • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning hvis du enten:

 • har mathematics (core) fra West African Senior School Certificate med karakteren C4 eller
 • har mathematics fra Senior Secondary School Certificate med karakteren C eller
 • har GCE Ordinary Level i mathematics med karakteren 4 eller
 • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med mathematics på GCE Advanced level hvis du har karakteren C eller bedre.

Kravet kan ikke dekkes fra West African Senior School eller Senior Secondary School Certificate

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med videregående utdanning hvis du enten:

 • har engelsk på West African Senior School Certificate med karakteren C4 eller
 • har engelsk på Senior Secondary School Certificate med karakteren C eller
 • har GCE Advanced level i engelsk med karakteren E eller
 • med en godkjent prøve eller test i engelsk.
Publisert 24. jan. 2013 18:11 - Sist endret 4. jan. 2021 13:12