Grønland – nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole. 

Ikon for universitet og høgskole

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du allerede har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, så får du ikke regnet med nye fag du tar.

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Vi bruker også formelen hvis du har stryk i studiekompetansefag på eksamensbeviset ditt og du tar faget på nytt på Grønland, eller du tar det tilsvarende faget i norsk eller dansk  videregående skole. Vi fjerner ikke karakteren i faget som ikke er bestått fra eksamens-beviset, men legger til den nye ståkarakteren. Se siden Dekker du ikke opptakskravene? for oversikt over hvilke fag fra grønlandsk videregående skole som tilsvarer de norske studiekompetansefagene.

Publisert 28. jan. 2013 09:52 - Sist endret 11. nov. 2021 14:50