Grønland – opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Grønlands gymnasiale uddannelse eller

  • Højere handelseksamen eller

  • Højere teknisk eksamen

Fagene som tilsvarer de norske studiekompetansefagene må være bestått med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller minst E i karakterskalaen A-E.

Det gjelder fagene: Dansk A, engelsk C, historie B, samfunnsfag C, matematikk C og  2 av fagene fysikk, kjemi, biologi C. Fagene er godkjent hvis du har bestått dem på høyere nivå enn det som er nevnt over.

Du har studiekompetanse hvis du har bestått din videregående utdanning, selv om ikke alle fagene nevnt over var obligatorisk på linjen du gikk på.

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

Hvis du har bestått dansk og grønlandsk på niveau A, dekker du kravet til norsk.

Du har dekket kravet til engelsk hvis du har bestått faget engelsk på minst C-nivå i videregående skole.

3

Lastet opp riktig dokumentasjon

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon i søknaden din.

 

Publisert 28. jan. 2013 09:52 - Sist endret 4. jan. 2021 12:27