Grønland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Tabell 1
Karakterskala ÷3 - 12 der 2 er laveste ståkarakter

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdige utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

Grønland Norge Grønland Norge Grønland Norge Grønland Norge
2,00-2,39 2,00 4,80-4,89 3,55 6,90-6,99 4,17 8,90-8,99 4,79
2,40-2,69 2,64 4,90-4,99 3,58 7,00-7,09 4,20 9,00-9,09 4,81
2,70-2,89 2,77 5,00-5,09 3,60 7,10-7,19 4,24 9,10-9,19 4,84
2,90-3,09 2,86 5,10-5,19 3,63 7,20-7,29 4,28 9,20-9,29 4,87
3,10-3,19 2,92 5,20-5,29 3,67 7,30-7,39 4,30 9,30-9,39 4,89
3,20-3,39 3,00 5,30-5,39 3,70 7,40-7,49 4,33 9,40-9,59 4,95
3,40-3,49 3,04 5,40-5,49 3,74 7,50-7,59 4,36 9,60-9,69 5,00
3,50-3,59 3,08 5,50-5,59 3,76 7,60-7,69 4,39 9,70-9,79 5,04
3,60-3,69 3,13 5,60-5,69 3,78 7,70-7,79 4,42 9,80-9,89 5,08
3,70-3,79 3,17 5,70-5,79 3,82 7,80-7,89 4,46 9,90-9,99 5,12
3,80-3,89 3,21 5,80-5,89 3,85 7,90-7,99 4,48 10,00-10,19 5,17
3,90-3,99 3,25 5,90-5,99 3,88 8,00-8,09 4,50 10,20-10,29 5,21
4,00-4,09 3,28 6,00-6,09 3,92 8,10-8,19 4,55 10,30-10,39 5,26
4,10-4,19 3,31 6,10-6,19 3,95 8,20-8,29 4,58 10,40-10,59 5,31
4,20-4,29 3,35 6,20-6,29 3,96 8,30-8,39 4,59 10,60-10,79 5,38
4,30-4,39 3,38 6,30-6,39 4,00 8,40-8,49 4,64 10,80-10,99 5,44
4,40-4,49 3,40 6,40-6,59 4,04 8,50-8,59 4,67 11,00-11,19 5,53
4,50-4,59 3,44 6,60-6,69 4,08 8,60-8,69 4,68 11,20-11,99 5,64
4,60-4,69 3,48 6,70-6,79 4,12 8,70-8,79 4,71 12,00 6,00
4,70-4,79 3,50 6,80-6,89 4,15 8,80-8,89 4,75    

Tabell 2
Karakterskala 00 - 13 der 6 er laveste ståkarakter

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdige utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

Grønland Norge Grønland Norge Grønland Norge Grønland Norge
6,00-6,19 2,00 7,30-7,39 3,44 8,50-8,59 4,24 9,70-9,79 5,00
6,20-6,29 2,64 7,40-7,49 3,50 8,60-8,69 4,30 9,80-9,89 5,08
6,30-6,39 2,77 7,50-7,59 3,58 8,70-8,79 4,36 9,90-9,99 5,17
6,40-6,49 2,86 7,60-7,69 3,63 8,80-8,89 4,42 10,00-10,09 5,21
6,50-6,59 2,92 7,70,7,79 3,70 8,90-8,99 4,50 10,10-10,19 5,31
6,60-6,69 3,00 7,80-7,89 3,76 9,00-9,09 4,58 10,20-10-39 5,38
6,70-6,79 3,04 7,90-7,99 3,85 9,10-9,19 4,64 10,40-10,49 5,44
6,80-6,89 3,13 8,00-8,09 3,92 9,20.9,29 4,68 10,50-10,59 5,53
6,90-6,99 3,17 8,10-8,19 3,96 9,30-9,39 4,75 10,60-10,99 5,64
7,00-7,09 3,25 8,20-8,29 4,04 9,40-9,49 4,81 11,00-13,00 6,00
7,10-7,19 3,31 8,30-8,39 4,08 9,50-9,59 4,87    
7,20-7,29 3,38 8,40-8,49 4,15 9,60-9,69 4,95  

Tabell 3
Omregning av enkeltkarakterer

Hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen med en blanding av grønlandske og norske fag, blir de enkelte grønlandske karakterene omregnet etter tabellen under.

÷3-12 skala

norsk karakter

00-13 skala

norsk karakter

12 6,00 13 6,00
10 5,17 11 6,00
7 4,20 10 5,21
4 3,28 9 4,58
02 2,00 8 3,92
    7 3,25
    6 2,00

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag.Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller grønlandsk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematik niveau B

0,5 poeng

 Matematikk R2

Matematikk niveau A

1,0 poeng

Fysikk 1

Fysik niveau B

0,5 poeng

Fysikk 2

Fysik niveau A

1,0 poeng

Kjemi 1

Kemi niveau B

0,5 poeng

Kjemi 2

Kemi niveau A

0,5 poeng

Biologi 1

Biologi niveau B

0,5 poeng

Biologi 2

Biologi niveau A 0,5 poeng

Informasjons-
teknologi 1

Teknologi niveau B

0,5 poeng

Informasjons-
teknologi  2

Teknologi niveau A

0,5 poeng
Fremmedspråk nivå I

Fremmedspråk som valgfag på højt niveau, B-nivå

0,5 poeng
Fremmedspråk nivå III

Fremmedspråk som valgfag på højt niveau, A-nivå

1,0 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for 

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Grønland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 28. jan. 2013 09:52 - Sist endret 18. jan. 2019 15:01