Grønland – hvordan oppnå generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universitetsutdanning på Grønland, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole.

Studiekompetansefagene er:

  • norsk 393 timer
  • engelsk 140 timer
  • samfunnsfag 84 timer
  • historie 140 timer
  • matematikk 224 timer
  • naturfag 140 timer

I tabellen nedenfor ser du hvordan de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Grønland. Fagene må være bestått med karakteren 6 eller bedre for at de skal godkjennes.

Studiekompetansefagene

Fag på Grønland

Norsk 393 timer Grønlandsk og dansk niveau A
Historie 140 timer Historie niveau B
Samfunnsfag 84 timer Samfundsfag niveau C
Engelsk 140 timer Engelsk niveau C eller
Engelsk niveau B
Matematikk 224 timer Matematikk niveau C
Naturfag 140 timer Naturfag eller 2 av fagene biologi, kemi, fysik

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

 

Publisert 28. jan. 2013 09:52 - Sist endret 17. nov. 2021 15:40