Grønland – hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din. 

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

  • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
  • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
  • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig 

Dette må du dokumentere i søknaden din

Oversettelser

 

Du må laste opp all dokumentasjon både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Hvis vitnemålet ditt er på både grønlandsk og dansk, trenger du ikke å få det oversatt.

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
  • Eksamensbevis for den gymnasiale utdanningen
Høyere utdanning
  • Karakterutskrift
  • Diplom hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

 

 

Publisert 28. jan. 2013 09:52 - Sist endret 4. jan. 2021 15:14