Hellas - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Vitnemål fra og med 2000

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på karakterutskriften din. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Hellas Norge Hellas Norge Hellas Norge Hellas Norge
9,5-9,9 2,00 13,6-13,7 3,52 16,3 4,11 18,3 4,69
10,0-10,2 2,83 13,8-13,9 3,54 16,4 4,15 18,4 4,72
10,3-10,8 2,88 14,0-14,2 3,59 16,5 4,17 18,5-18,6 4,74
10,9-11,0 2,96 14,3-14,7 3,61 16,6 4,19 18,7 4,80
11,1-11,4 3,00 14,8 3,68 16,7 4,23 18,8 4,82
11,5-11,9 3,07 14,9 3,75 16,8-16,9 4,24 18,9 4,89
12,0 3,17 15,0 3,78 17,0-17,1 4,29 19,0 5,00
12,1 3,19 15,1 3,80 17,2 4,33 19,1 5,04
12,2-12,3 3,27 15,2 3,82 17,3 4,40 19,2 5,15
12,4-12,6 3,29 15,3 3,86 17,4 4,44 19,3 5,21
12,7 3,32 15,4 3,88 17,5 4,50 19,4 5,38
12,8-13,0 3,36 15,5 3,92 17,6-17,7 4,52 19,5-19,8 5,48
13,1 3,38 15,6-15,7 4,00 17,8 4,56 19,9 5,60
13,2 3,41 15,8-15,9 4,04 17,9-18,0 4,58 20,0 6,00
13,3-13,4 3,46 16,0-16,1 4,07 18,1 4,63    
13,5 3,48 16,2 4,08 18,2 4,67    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Hellas som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Vitnemål før 2000

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på karakterutskriften din. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Hellas Norge Hellas Norge Hellas Norge Hellas Norge
10,00-10,09 2,00 12,60-12,69 3,04 15,20-15,29 4,08 17,80-17,89 5,12
10,10-10,19 2,04 12,70-12,79 3,08 15,30-15,39 4,12 17,90-17,99 5,16
10,20-10,29 2,08 12,80-12,89 3,12 15,40-15,49 4,16 18,00-18,09 5,20
10,30-10,39 2,12 12,90-12,99 3,16 15,50-15,59 4,20 18,10-18,19 5,24
10,40-10,49 2,16 13,00-13,09 3,20 15,60-15,69 4,24 18,20-18,29 5,28
10,50-10,59 2,20 13,10-13,19 3,24 15,70-15,79 4,28 18,30-18,39 5,32
10,60-10,69 2,24 13,20-13,29 3,28 15,80-15,89 4,32 18,40-18,49 5,36
10,70-10,79 2,28 13,30-13,39 3,32 15,90-15,99 4,36 18,50-18,59 5,40
10,80-10,89 2,32 13,40-13,49 3,36 16,00-16,09 4,40 18,60-18,69 5,44
10,90-10,99 2,36 13,50-13,59 3,40 16,10-16,19 4,44 18,70-18,79 5,48
11,00-11,09 2,40 13,60-13,69 3,44 16,20-16,29 4,48 18,80-18,89 5,52
11,10-11,19 2,44 13,70-13,79 3,48 16,30-16,39 4,52 18,90-18,99 5,56
11,20-11,29 2,48 13,80-13,89 3,52 16,40-16,49 4,56 19,00-19,09 5,60
11,30-11,39 2,52 13,90-13,99 3,56 16,50-16,59 4,60 19,10-19,19 5,64
11,40-11,49 2,56 14,00-14,09 3,60 16,60-16,69 4,64 19,20-19,29 5,68
11,50-11,59 2,60 14,10-14,19 3,64 16,70-16,79 4,68 19,30-19,39 5,72
11,60-11,69 2,64 14,20-14,29 3,68 16,80-16,89 4,72 19,40-19,49 5,76
11,70-11,79 2,68 14,30-14,39 3,72 16,90-16,99 4,76 19,50-19,59 5,80
11,80-11,89 2,72 14,40-14,49 3,76 17,00-17,09 4,80 19,60-19,69 5,84
11,90-11,99 2,76 14,50-14,59 3,80 17,10-17,19 4,84 19,70-19,79 5,88
12,00-12,09 2,80 14,60-14,69 3,84 17,20-17,29 4,88 19,80-19,89 5,92
12,10-12,19 2,84 14,70-14,79 3,88 17,30-17,39 4,92 19,90-19,99 5,96
12,20-12,29 2,88 14,80-14,89 3,92 17,40-17,49 4,96 20,00 6,00
12,30-12,39 2,92 14,90-14,99 3,96 17,50-17,59 5,00    
12,40-12,49 2,96 15,00-15,09 4,00 17,60-17,69 5,04    
12,50-12,59 3,00 15,10-15,19 4,04 17,70-17,79 5,08    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for gresk tatt på videregående skole i Hellas. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 Matematikk med minimum karakter 10 fra faggruppe 2 og 4 (før 2000) 0,5
Matematikk R1+R2

Matematikk med minimum karakteren 9,5 fra linjene naturfag, teknologi og produksjon og informasjonsteknologi (etter 2000)

Matematikk med minimum karakteren 10 fra faggruppe 1 (før 2000)

1,5
Fysikk 1+2

Fysikk med minimum karakteren 9,5 fra linjene naturfag, teknologi og produksjon og informasjonsteknologi (etter 2000)

Fysikk med minimum karakteren 10 fra faggruppe 1 og 2 (før 2000)

1,5

Kjemi 1

Kjemi med minimum karakteren 9,5 fra linjen teknologi og produksjon (etter 2000) 0,5
Kjemi 1+2

Kjemi med minimum karakteren 9,5 fra naturfaglig linje (etter 2000)

Kjemi med minimum karakteren 10 fra faggruppe 1 og 2 (før 2000)

1,0

 

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Hellas betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 14. jan. 2013 09:44 - Sist endret 6. des. 2021 09:38