Hellas - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Hellas.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Matematikk med karakteren 10 eller bedre fra Naturvitenskapelig linje eller Økonomi og IT

Matematikk R1 og R2

Matematikk med karakteren 10 eller bedre fra Naturvitenskapelig linje

Fysikk 1 og 2

Fysikk med karakteren 10 eller bedre fra Naturvitenskapelig linje

Kjemi 1

Kjemi med karakteren 10 eller bedre fra Naturvitenskapelig linje

Informasjonsteknologi 1

Informasjonsteknologi med karakteren 10 eller bedre fra linjen Økonomi og IT

 

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Hellas hvis du enten:

  • har matematikk på vitnemålet med minimum karakteren 11,1 (etter 2000) eller
  • har matematikk på vitnemålet fra faggruppe 1,2,3 eller 4 med minimum karakteren 12,5 (før 2000) eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din greske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Hellas hvis du enten:

  • har matematikk på vitnemålet med minimum karakteren 15,6 (etter 2000) eller
  • har matematikk på vitnemålet fra faggruppe 1,2,3 eller 4 med minimum karakteren 15,0  (før 2000), eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din greske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning hvis du enten har:

  • matematikk med minimum karakteren 15,6 fra linjene naturfag, teknologi og produksjon og informasjonsteknologi (etter 2000) eller
  • matematikk med minimum karakteren 15 eller bedre fra faggruppe 1 (før 2000).

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

 

Publisert 18. jan. 2013 10:54 - Sist endret 4. nov. 2022 14:46