Hong Kong - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Oversettelser

Du må laste opp all dokumentasjon både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
  • Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination eller
  • Hong Kong Advanced Level Examination l
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
Høyere utdanning
  • Karakterutskrift
  • Diplom hvis du har fullført en grad
Norsk Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

Engelsk

Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i engelsk med en godkjent test eller prøveDet er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon. Hvis du har tatt TOEFL, Pearsons eller CAE, må du i tillegg gi saksbehandler tilgang til å verifisere testen.

Slik dokumenterer du norsk og engelsk

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Engelsktester 

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL ved å bestille en official score report via ETS sine nettsider, i tillegg til å laste opp testbeviset i søknaden. Du må oppgi din saksbehandlers DI Code når du melder deg opp til testen, eller når du bestiller ny official score report. Samordna opptaks DI Code er 5166. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du bestille official score report til dette lærestedet.

Når du har bestilt en official TOEFL score report, må du enten laste opp en kopi av testbeviset ditt i søknaden din, eller et skriv om at du har bestilt official TOEFL score report, slik at saksbehandler får beskjed.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge English Exams

Du må dokumentere Cambridge English Exam med testbevis. Du må også gi saksbehandler tilgang til å verifisere testen din. Det gjør du på Cambridge Assessment English sin Candidate Website.

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års videregående skole / universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års videregående skole eller ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra skolen eller universitetet. Utdanning tatt i USA og Canada, både videregående og høyere utdanning, må dokumenteres med official transcript. Se nettsiden om landet for mer informasjon om official transcript. 

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

Publisert 30. jan. 2020 16:21 - Sist endret 2. feb. 2020 21:28