Hong Kong - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning fra Hong Kong. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Tabell 1 Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination 

Regn gjennomsnittet av alle karakterene på vitnemålet, og regn om denne summen etter tabellen under. Denne summen ganges med 10, og dette blir gjennomsnittskarakteren.

Hong Kong Norge Hong Kong Norge Hong Kong Norge Hong Kong Norge
1,00-1,09 2,00 2,10-2,19 3,10 3,20-3,29 4,20 4,30-4,39 5,30
1,10-1,19 2,10 2,20.2,29 3,20 3,30-3,39 4,30 4,40-4,49 5,40
1,20-1,29 2,20 2,30-2,39 3,30 3,40-3,49 4,40 4,50-4,59 5,50
1,30-1,39 2,30 2,40-2,49 3,40 3,50-3,59 4,50 4,60-4,69 5,60
1,40-1,49 2,40 2,50-2,59 3,50 3,60-3,69 4,60 4,70-4,79 5,70
1,50-1,59 2,50 2,60-2,69 3,60 3,70-3,79 4,70 4,80-4,89 5,80
1,60-1,69 2,60 2,70-2,79 3,70 3,80-3,89 4,80 4,90-4,99 5,90
1,70-1,79 2,70 2,80-2,89 3,80 3,90-3,99 4,90 5,00 6,00
1,80-1,89 2,80 2,90-2,99 3,90 4,00-4,09 5,00    
1,90-1,99 2,90 3,00-3,09 4,00 4,10-4,19 5,10    
2,00-2,09 3,00 3,10-3,19 4,10 4,20-4,29 5,20  

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Tabell 2 Hong Kong Advanced Level Examination  (HKALE)

Hong Kong Norge
A 6,0
B 5,2
C 4,4
D 3,6
E 2,8
F 2,0

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Karakterer i norsk

Omregning av karakter i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for kinesisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Hong Kong. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics, advanced supplementary level

0,5

Matematikk R1+2 Mathematics, advanced level 1,5
Fysikk 1 Physics, advanced supplementary level 0,5
Fysikk 1+2 Physics, advanced level 1,5
Kjemi 1 Chemistry, advanced supplementary level 0,5
Kjemi 1+2 Chemistry, advanced level 1,5
Biologi 1 Biology, advanced supplementary level 0,5
Biologi 1+ Biology, advanced level 1,5
Fremmedspråk nivå III Fremmedspråk, advanced level 1,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Hong Kong betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 30. jan. 2020 16:21 - Sist endret 14. okt. 2020 15:12