Hong Kong – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Hong Kong.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 Mathematics, advanced supplementary level
Matematikk R1 + R2 Mathematics, advanced level
Fysikk 1 Physics, advanced supplementary level
Fysikk 1 + 2 Physics, advanced level
Kjemi 1 Chemistry, advanced supplementary level
Kjemi 1 + 2 Chemistry, advanced level
Biologi 1 Biology, advanced supplementary level
Biologi 1 + 2 Biology, advanced level

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning  fra Hong Kong hvis du enten har:

  • Mathematics på Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination med karakteren 2 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra Hong Kong. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Hong Kong hvis du enten har :

  • Mathematics på Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination med karakteren 3 eller bedre eller

    Mathematics på Advanced supplementary level på Hong Kong Advanced level Examination med karakteren F eller bedre eller

    Mathematics på Advanced level på Hong Kong Advanced level Examination med karakteren F eller bedre eller

  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra Hong Kong. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning fra Hong Kong hvis du har Advanced level i mathematics på Hong Kong Advanced level Examination med karakteren C eller bedre.

Matematikk R2 Kan ikke dekkes fra Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 30. jan. 2020 16:20 - Sist endret 4. jan. 2021 12:47