Hviterussland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Hviterussland:

Tabellen gjelder for søkere med 11-årig grunn- og videregående skole. Søkere med 10-årig skolegang må dekke samme antall timer i år 10.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Til sammen minst 375 skoletimer matematikk i år 10 og 11

Fysikk 1

Til sammen minst 250 skoletimer fysikk i år 10 og 11

Kjemi 1

Til sammen minst 250 skoletimer kjemi i år 10 og 11

Biologi 1

Til sammen minst 250 skoletimer biologi i år 10 og 11

Informasjonsteknologi 1

Til sammen minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i år 10 og 11

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag i år 10 og 11, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med hviterussisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på atestat med karakteren 4 eller bedre i 3 til 5-skala eller karakteren 5 i 3 til 10-skala eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din hviterussiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med hviterussisk videregående utdanning hvis du enten:

  • matematikk på atestat med karakteren 5 eller bedre i 3 til 5-skala, eller karakteren 7 eller bedre i 3 til 10-skala eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din hviterussiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med hviterussisk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 09:16 - Sist endret 28. jan. 2021 15:58