IB – hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Har du utdanning som ikke gir generell studiekompetanse og er over 23 år?

Hvis du ikke har IB-diplom eller certificate som gir studiekompetanse og du er over 23 år, kan du få studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen. For å oppnå studiekompetanse etter regelen må du fylle 23 år eller mer i søknadsåret, dokumentere 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning og ha bestått følgende fag fra videregående opplæring (studiekompetansefagene):

  • norsk 393 timer
  • engelsk 140 timer
  • samfunnsfag 84 timer
  • historie 140 timer
  • matematikk 224 timer
  • naturfag 140 timer

I tabellen nedenfor ser du hvordan studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra IB.

Fagene må være bestått med karakteren 3 eller bedre for å bli godkjent.

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

 Norsk 393 timer

Norwegian A HL eller SL eller
Norwegian B HL

 Historie 140 timer

History SL eller History HL

 Samfunnsfag 84 timer

Ett av fagene: geography, business and management, business and organization, social and cultural anthropology

 Engelsk 140 timer

English SL eller English HL

 Matematikk 224 timer

Mathematics (alle varianter)

 Naturfag 140 timer

To av fagene biology, chemistry, physics

Hvis du fyller kravene til å bli poengberegnet etter 23/5-regelen med en blanding av fag fra IB og norsk videregående skole, vil søknaden din bli poengberegnet etter bestemmelsene i denne regelen. Karakterene i fagene fra IB blir regnet om til norske karakterer etter tabell 2 på poengberegningssiden. Gjennomsnittskarakterene blir regnet på grunnlag av karakterene i de seks studiekompetansefagene.

Har du gått IB Career-related Programme?

Hvis du har gått Career-related Programme, må du ta studiekompetansefagene du mangler for å få generell studiekompetanse. I tabellen over ser du hvilke fag fra IB som dekker de norske studiekompetansefagene.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har IB diploma eller IB certificate eller Diploma Program Course Result som gir studiekompetanse, og du er under 23 år, må du ta full videregående opplæring på et utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt på IB kan føres inn på et norsk vitnemål. Det er opp til den videregående skolen som skal skrive ut vitnemålet ditt å avgjøre hvilke fag du kan få fritak for på grunnlag av fagene du har bestått på IB.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 9. feb. 2021 19:51