IB - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har IB-utdanning må laste opp:

  • IB diploma og karakterutskrift / IB Diploma Programme Result eller
  • IB certificate eller Diploma Programme Course Results hvis du ikke har oppnådd diplom
  • diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • karakterutskrift fra universitetet
  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • dokumentasjon på kunnskaper i norsk hvis du ikke har hatt faget Norwegian på IB
  • dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

Er du avgangselev i år?

Hvis du er avgangselev i år, vil du ikke rekke å laste opp diplomet ditt innen innsendings-fristen 1. juli. Du må derfor gi lærestedene som skal saksbehandle søknaden din tillatelse til å se resultatene dine elektronisk. For å gi denne tillatelsen, må du fylle ut det elektroniske skjemaet "Request for Results Service" sammen med IB-koordinatoren din før 4. juli* og føre opp det eller de lærestedene som skal behandle søknaden din. Hvilket lærested dette er, vil du finne i nettsøknaden din.

* IB har endret fristen fra 1. mai til 4. juli.

Fullførte du IB i fjor?

Hvis du fullførte IB i fjor eller tidligere, skal du laste opp ditt IB-diplom eller IB-certificate / Diploma Programme Course Results.

Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Avsluttende prøve i norsk fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 17. jan. 2019 09:02