IB – hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

  • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
  • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
  • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
  • IB diploma og karakterutskrift eller
  • IB certificate eller IB Diploma Programme Course Results hvis du ikke har oppnådd diplom
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
Høyere utdanning
  • Karakterutskrift hvis du har høyere utdanning fra et annet land enn Norge
  • Diplom eller vitnemål hvis du har fullført en grad i et annet land enn Norge

Hvis du har høyere utdanning fra et norsk lærested, kan du se i søknaden om du har resultater som saksbehandler kan hente elektronisk.

Annen utdanning Hvis du har fagskole, folkehøgskole eller annen relevant utdanning fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.
Norsk Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve hvis du ikke har faget Norwegian på IB. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon 

Er du avgangselev i år?

Hvis du er avgangselev i år, vil du ikke rekke å laste opp diplomet ditt innen innsendings-fristen 1. juli. Du må derfor gi lærestedene som skal saksbehandle søknaden din tillatelse til å se resultatene dine elektronisk. For å gi denne tillatelsen, må du fylle ut det elektroniske skjemaet "Request for Results Service" sammen med IB-koordinatoren din og føre opp det eller de lærestedene som skal behandle søknaden din. Hvilket lærested dette er, vil du finne i nettsøknaden din.

Fullførte du IB i fjor?

Hvis du fullførte IB i fjor eller tidligere år, skal du laste opp ditt IB-diplom eller IB-certificate / Diploma Programme Course Results. Dersom lærestedet som skal behandle søknaden din krever det, må du gi dem tilgang til å sjekke resultatet online.

Du kan også bestille online tilgang ved å benytte denne lenken på IBs nettsider: https://rrs.ibo.org/replacement_orders/index.cfm  

Slik dokumenterer du norskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Avsluttende prøve i norsk fra Kompetanse Norge (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 16. feb. 2022 13:06