IB – opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

 • IB Diploma

Dersom du har gått på IB Diploma Programme, men ikke oppnådd IB diploma, har du generell studiekompetanse hvis du har:

 • Diploma Programme Course Results (tidligere IB Certificate ) med
  - 3 fag på standard level og 3 fag på higher level 
  (eventuelt 2 fag på standard level og 4 fag på higher level) og
  - minst 20 poeng inkludert eventuelle poeng for Theory of Knowledge og
    Extended Essay og
  - karakteren 3 eller bedre i alle fag og
  - bestått Theory of Knowledge og Extended Essay og
  - Creativity, Action and Service (CAS) må være “fully satisfied”
2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

Du dekker kravet i norsk hvis du har:

 • Norwegian A på higher level 
 • Norwegian A på standard level
 • Norwegian B på higher level
 • Norwegian B på standard level*

*Norwegian B på standard level dekker ikke norskkravet etter 2020. Elever som fikk IB-diplom i 2020 eller tidligere, og som har som Norwegian B på standard level, vil få godkjent at de dekker norskkravet.

Du dekker kravet i engelsk hvis du har:

 • English på IB 
 • Engelsk på Vg1 fra norsk videregående skole. 
 • Engelsk som undervisningsspråk på IB 

Hvis du ikke dekker kravene til norsk og engelsk fra IB, må du dokumentere en godkjent test i norsk og godkjent test i engelsk

3

Lastet opp riktig dokumentasjon

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon i søknaden din.

Informasjon til avgangselever 2020

Alle eksamener ble avlyst våren 2020, og avgangselevene fikk IB diploma eller IB Diploma Programme Course Results med karakterer basert på interne vurderinger. Alle diplom og course results utstedt våren 2020, blir behandlet og poengberegnet som normalt.

 

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 30. nov. 2022 15:42