IB – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Karakterpoengene fra IB  omregnet til norsk gjennomsnittskarakter

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Hvis du har IB diplom, regner vi om Total points til en norsk gjennomsnittskarakter etter
tabell 1.

Hvis du IB ikke har diplom, men IB Diploma Course Result (certificate) som gir generell studiekompetanse, legger vi sammen alle karakterene + eventuelle poeng for Theory of Knowledge og Extended Essay. Denne poengsummen regnes om til en norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen 1.

Tabell 1

IB-poengsum inkludert poeng for TOK og EE                                       Norske karakterpoeng              IB-poengsum inkludert poeng for TOK og EE                                                   Norske karakterpoeng  
43 - 45 60,0   31 44,3
42 59,3   30 42,9
41 58,6   29 41,4
40 57,1   28 40,0
39 55,7    27 38,6
38 54,3   26 37,1
37 52,9   25 35,7
36 51,4    24 34,3
35 50,0    23 33,0
34 48,6   22 30,5
33 47,1    21 28,0
32 45,7   20 26,0

Omregningstabellen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Omregning av enkeltkarakterer

Hvis du fyller kravene til å bli poengberegnet etter 23/5-regelen med en blanding av fag fra IB og norske fag, blir IB-karakterene regnet om etter tabellen under.

Tabell 2

IB Norge
7 6,00
6 5,23
5 4,22
4 3,28
3 2,37

Resultatet i norsk

Hvis du har tatt norsk i tillegg til IB, blir ikke lenger resultatet regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag fra IB du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller språk på Ab initio-nivå.

Du må ha karakteren 3 eller bedre for at fagene i tabellen skal gi språk- og realfagspoeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk S1+S2

S1 og S2 godkjennes til studier som
har R1 som spesielt opptakskrav

Mathematical studies SL eller 

Mathematics: application and interpretation SL

1,0

Matematikk R1 og R2

Mathematics SL eller

Mathematics HL eller

Mathematical Methods SL eller

Mathematics: application and interpretation HL eller

Mathematics: analysis and approaches SL eller

Mathematics: analysis and approaches HL

1,5
Fysikk 1 Physics SL 0,5
Fysikk 1 og 2 Physics HL 1,5
Kjemi 1 Chemistry SL 0,5
Kjemi 1 og 2 Chemistry HL 1,0
Biologi 1 Biology SL 0,5
Biologi 1 og 2 Biology HL 1,0
Informasjonsteknologi 1 Computer science SL 0,5
Informasjonsteknologi 1 og 2 Computer science HL 1,0
Teknologi og forskningslære 1 Design Technology SL 0,5
Teknologi og forskningslære 1 og 2 Design technology HL 1,0
Fremmedspråk nivå I Fremmedspråk på SL 0,5
Fremmedspråk nivå III Fremmedspråk på HL 1,0
Fremmedspråk fellesfag Fremmedspråk ab initio 0,0

SL = standard level

HL = higher level

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har IB betyr normert tid at du har fullført IB diplomprogrammet i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 22. feb. 2021 13:45