IB - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Karakterpoengene fra IB  omregnet til norsk gjennomsnittskarakter.
Hvis du ikke har norsk på IB, men har en norsktest, legger du karakteren til den norske gjennomsnittskarakteren. Del summen på 11 og gang deretter med 10.

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Hvis du har IB diplom, regner vi om Total points til en norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen under. Har du IB certificate / IB Diploma Course Result som gir generell studiekompetanse, legger vi sammen alle karakterene + eventuelle tilleggspoeng for Theory of knowledge og Extended essay og regner denne poengsummen om til en norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen under.

Tabell 1

IB-poengsum inkludert
ev. poeng for TOK og EE                                     
Norske karakterpoeng              IB-poengsum inkludert
ev. poeng for TOK og EE                                                  
Norske karakterpoeng  
43 - 45 60,0   31 44,3
42 59,3   30 42,9
41 58,6   29 41,4
40 57,1   28 40,0
39 55,7    27 38,6
38 54,3   26 37,1
37 52,9   25 35,7
36 51,4    24 34,3
35 50,0    23 33,0
34 48,6   22 30,5
33 47,1    21 28,0
32 45,7   20 26,0

Omregningstabellen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Omregning av enkeltkarakterer

Hvis du fyller kravene til å bli poengberegnet etter 23/5-regelen med en blanding av fag fra IB og norske fag, blir IB-karakterene regnet om etter tabellen under.

Tabell 2

IB Norge
7 6,00
6 5,23
5 4,22
4 3,28
3 2,37

Karakterer i norsk

Omregning av karakter i norsk

Dersom du ikke har norsk som fag på IB, men en av norsktestene under, skal karakteren regnes inn i gjennomsnittet. Karakteren/poengsummen i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag fra IB du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller språk på Ab initio-nivå.

Du må ha karakteren 3 eller bedre for at fagene i tabellen skal gi språk- og realfagspoeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk S1+S2

S1 og S2 godkjenne til studier som har R1 som spesielt opptakskrav

 

Mathematical studies SL

1,0

Matematikk R1 Mathematics: application and interpretation SL 0,5
Matematikk R1 og R2

Mathematics SL eller

Mathematics HL eller

Mathematical Methods SL eller

Mathematics: application and interpretation HL eller

Mathematics: analysis and approaches SL eller

Mathematics: analysis and approaches HL

1,5
Fysikk 1 Physics SL 0,5
Fysikk 1 og 2 Physics HL 1,5
Kjemi 1 Chemistry SL 0,5
Kjemi 1 og 2 Chemistry HL 1,0
Biologi 1 Biology SL 0,5
Biologi 1 og 2 Biology HL 1,0
Informasjonsteknologi 1 Computer science SL 0,5
Informasjonsteknologi 1 og 2 Computer science HL 1,0
Teknologi og forskningslære 1 Design Technology SL 0,5
Teknologi og forskningslære 1 og 2 Design technology HL 1,0
Fremmedspråk nivå I Fremmedspråk på SL 0,5
Fremmedspråk nivå III Fremmedspråk på HL 1,0
Fremmedspråk fellesfag Fremmedspråk ab initio 0,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har IB betyr normert tid at du har fullført IB diplomprogrammet i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 8. sep. 2020 10:01