IB - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra IB

Du må ha karakteren 3 eller bedre for at fagene i tabellen skal dekke spesielle opptakskrav.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk S1 og S2

S1 og S2 dekker kravet til studier som har R1 som opptakskrav 
 

Mathematical studies SL

Matematikk R1 Mathematics: application and interpretation SL

Matematikk R1 og R2

Mathematics SL eller

Mathematics HL eller

Mathematical methods SL eller

Mathematics: application and interpretation HL

Mathematics: analysis and approaches SL

Mathematics: analysis and approaches HL

Fysikk 1

Physics SL

Fysikk 1 og 2

Physics HL

Kjemi 1

Chemistry SL

Kjemi 1 og 2

Chemistry HL

Chemistry SL tatt før 1998

Biologi 1

Biology  SL

Biologi 1 og 2

Biology HL

Informasjonsteknologi 1

Computer science SL

Informasjonsteknologi 1 og 2

Computer science HL
Teknologi og forskningslære 1

Design technology SL

Teknologi og forskningslære 1 og 2

Design Technology HL

Nye matematikkfag på IB fra 2019

De nye matematikkfagene på IB vil vurderes slik: 

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 Mathematics: application and interpretation SL
Matematikk R1 og R2

Mathematics: application and interpretation HL

Matematikk R1 og R2 Mathematics: analysis and approaches SL
Matematikk R1 og R2 Mathematics: analysis and approaches HL

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes fra IB hvis du har:

  • Mathematics standard level med karakteren 3 eller
  • Mathematical studies med karakteren 3 eller 
  • Mathematics på higher level (alle kurs) med karakteren 3

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes fra IB hvis du har:

  • Mathematics på standard level med karakteren 3 eller
  • Mathematical studies på standard level med karakteren 3 eller 
  • Mathematics på higher level (alle kurs) med karakteren 3

Karakteren 4 i Matematikk R2

dekkes fra IB hvis du har:

  • Mathematics på standard level med karakteren 5 eller
  • Mathematical Methods på standard level med karakteren 5 eller
  • Mathematics på higher level med karakteren 4 

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med:

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med:

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med:

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 8. sep. 2020 10:04