IB – krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

A

Du dekker kravet i norsk fra IB med:

 • Norwegian A på higher level
 • Norwegian A på standard level
 • Norwegian B på higher level
 • Norwegian B på standard level til og med 2020*

*Norwegian B på standard level vil ikke dekke norskkravet etter 2020. Elever som oppnår IB-diplom til og med 2020, og som har som Norwegian B på standard level, vil få godkjent at de dekker norskkravet.

Du dekker også kravet i norsk hvis du har:

 • Swedish A på higher eller standard level
 • Danish A på higher eller standard level

Hvis du har Norwegian på Diploma Programme Course Results (certificate), må du ha karakteren 3 eller bedre for å dekke norskkravet. 

Norsk fra Globalskolen Norsk Nettskole dekker ikke kravet til norsk.

B

Hvis du ikke har hatt norsk på IB, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

 • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

 • Norskprøven fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) med minst B2 eller C1 på alle fire delprøver 

 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat "Bestått" på begge prøver. Har du tatt den skriftlige testen før 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før 2009, må du ha minst 500 poeng.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

Engelsk er dekket hvis du har:

 • faget engelsk på IB eller
 • faget engelsk på Vg1 (140 timer) i norsk videregående skole eller
 • engelsk som undervisningsspråk på IB
Publisert 24. jan. 2013 15:51 - Sist endret 4. jan. 2021 15:39